Ny aftale om sociale klausuler i hovedstadsområdet

Indsats mod social dumping: BAT laver aftale med Region Hovedstaden

Bygge- Anlægs- og Trækartellet og Region Hovedstaden har indgået en aftale, som skal være med til at sikre arbejdsmiljøet og ordentlige arbejdsvilkår og være et værn mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. Det fremgår af en pressemeddelelse, som er udsendt med citater fra begge parter.

region H hjemmeside

Kartellet er også kendt som BAT-kartellet, der omfatter blandt andre Dansk El-Forbund (DEF). Der er valg til kommunalråd og regioner den 21. november, og DEF vil op til valget sætte fokus på blandt andet social dumping og praktikpladser. Begge dele indgår i den aftale, der nu er truffet.

I øjeblikket investerer Region Hovedstaden knap 20 milliarder kroner i at bygge og modernisere hospitaler i regionen. I den fælles pressemeddelelse siger Freddy Ridderhaugen, formand for Byggepladspatruljerne under BAT blandt andet:

– Vi er glade for den her aftale, der sikrer byggefagsfagforeningerne adgang til regionens byggepladser. Vi har stor erfaring med stikprøvekontrol i forbindelse med social dumping og arbejdsmiljø og aftalen gør, at vi kan besøge byggepladserne og kontrollere, at der ikke fifles med konkurrencevilkårene - hverken på arbejdsmiljøområdet eller med løn og arbejdstid.

Fakta

Pressemeddelelsen oplister disse fakta i forbindelse med aftalen mellem BAT og Region Hovedstaden:

  • Der bliver bygget og moderniseret hospitaler for knap 20 mia. i Region Hovedstaden
  • Regionsrådet har besluttet, at der skal stilles krav i byggeanlægskontrakter om at ansætte praktikanter
  • Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstaden giver BAT Kartellet kartellet nem adgang til alle regionens byggepladser ved kontakt til projektchefen på det pågældende byggeri
  • Aftalen indebærer, at der afholdes kvartalsvise møder mellem BAT Kartellet og Region Hovedstadens Center for Ejendomme om BAT Kartellets observationer på alle byggepladser med deltagelse af projektchefer Kvalitetsfonden
  • Arbejdsklausuler betyder, at offentlige myndigheder stiller krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold, når de indgår kontrakt med private firmaer.