Nul ulykker – helst …

Tag på konference om nye metoder til forebyggelse og bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

På trods af store indsatser på de danske byggepladser er antallet af ulykker ikke faldet siden 1980. Det er blandt andet på denne baggrund, at en stor konference om forebyggelse nu sætter fokus på konceptet Vision Zero, hvor alle på byggepladsen skal arbejde for et fælles mål om nul ulykker.

Screendump fra video om Vision Zero

Konferencen arrangeres af Cabi, der er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og som arbejder for ’et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.’ Vision Zero er, som navnet antyder, et internationalt koncept udarbejdet af The International Social Security Association (ISSA).

Organisationen er blandt andet kendt for at være medarrangør af de tilbagevendende arbejdsmiljø-verdenskongresser – der i øvrigt holdes igen om et år i Canada.

Vision Zero er en transformativ tilgang til forebyggelse, der integrerer sikkerhed, sundhed og velbefindende på alle niveauer på arbejdet. Det omtales som et fleksibelt system, der kan tilpasses enhver sammenhæng og alle typer arbejdspladser.

På Vision Zeros hjemmeside kan man finde en liste over virksomheder, der har tilsluttet sig visionen – blandt elektrikere i Danmark er Wicotec Kirkebjerg en af de kendte.

I indbydelsen til konferencen hedder det blandt andet, at med Vision Zero skal alle på byggepladsen arbejde for et fælles mål om nul ulykker, men der er mere tale om et mindset end et egentligt mål: ’Formålet er nemlig at styrke læringen, så forebyggelse af skader og ulykker bliver en helt naturlig del at kulturen.’

På konferencen præsenteres konceptet, og der lægges vægt på, hvordan man kan opstille proaktive mål for indsatsen. Konferencen holdes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København den 21. november og henvender sig bredt til alle, der arbejder med sikkerhed og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen – ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagelse er gratis, men der kræves tilmelding senest den 10. november.

Screendump af indbydelse til Cabi-konference