Nu tjekker Arbejdstilsynet certifikat-virksomheder

500 virksomheder skal undersøges som led i tjek af ordningen

Det var ikke mindst sagen om ansatte, der blev syge efter udsættelse for giftig kemi under arbejde på vindmøllefabrikken Siemens, der i foråret 2016 rejste debat om arbejdsmiljøcertifikater og de såkaldte kronesmileys: Hvordan kunne det ske, og kunne man overhovedet føle sig tryg ved certificeringsordningen?

el-installation kronesmiley

Sagen medvirkede til, at der senere på året blev indgået en politisk aftale om ’En styrket arbejdsmiljøcertificering’. Ifølge et bilag til aftalen indebærer den blandt andet, at Arbejdstilsynet (AT) skal afdække arbejdsmiljøet på 500 certificerede eller recertificerede virksomheder.

En certificering skal udtrykke, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Formålet med afdækningen er at indsamle viden om, hvorvidt ordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, når en virksomhed bliver certificeret eller recertificeret.

En sådan afdækning går AT i gang med nu, fremgår det på AT’s hjemmeside. Der skal gennemføres 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Der er tale om en slags stikprøve-undersøgelse, og det er derfor heller ikke nødvendigvis alle de certificerede el-virksomheder, der får besøg.

En opgørelse dags dato viser, at der i kategorien ’el-installation’ findes 76 certificerede virksomheder med en kronesmiley (se illustrationen herover). Dette tal dækker over 12 virksomhedsnavne, hvoraf en del har ganske mange produktionsenheder, der hver især er tildelt en kronesmiley.