Nu skal følgerne efter elulykker kortlægges

Forskerne er fuld gang med at kortlægge konsekvenserne af stød – og de har også brug for din hjælp

Det historiske forskningsprojekt i følgerne efter elulykker er nået til sin 2. fase. Det er nu, Dansk El-Forbunds medlemmer skal på banen.

Alt for ofte møder elektrikere og teknikere en mur, når de søger om at få en elulykke anerkendt som en arbejdsskade. Konsekvenserne af strømstød er nemlig ikke kortlagt.

For at kunne kortlægge følgerne og få brugbare data er forskerne nødt til at følge dig og dine kollegaer i et halvt år.

Få dine kollegaer med – bliv ambassadør

Bliv ambassadør for kortlægning af følgerne efter stødJo flere der deltager, des stærkere bliver undersøgelsen – og des bedre kan vi også anvende den bagefter.

Du har mulighed for at melde dig som ambassadør for kampagnen, så du kan give det vigtige budskab videre og få dine kollegaer med.

Det er nemt at blive ambassadør og kræver kun en lille indsats: kontakt din lokalafdeling, og få en T-shirt samt materialer, som du kan give til dine kollegaer. Og mind dem om at besvare spørgeskemaet og den ugentlige sms.

Sådan forløber undersøgelsen

Tirsdag den 1. oktober 2019 vil alle beskæftigede medlemmer blive inviteret via e-mail til at deltage i undersøgelsen. I invitationen er et link til et spørgeskema fra forskningsklinikken Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning.

Herefter vil I i 26 uger en gang om ugen modtage en sms, hvor I kort skal svare på nogle spørgsmål om jeres helbred, og om I har fået stød. Alle besvarelser behandles udelukkende af Arbejdsmedicin og er 100 % fortrolige.

Sådan forløber undersøgelsen i følger efter elulykker

Medlemmerne er med til at skrive forskningshistorie

Det unikke forskningsprojekt skal kortlægge følgerne af elulykker, hvorfor nogle får langvarige skader, mens andre tilsyneladende går fri. Og om der er særlige omstændigheder ved de elulykker, der giver symptomer.

I løbet af et halvt år bliver medlemmer af Dansk El-Forbund fulgt – og det gør det til verdens første forløbsundersøgelse af følgerne efter elulykker.

Du kan læse mere om hele forskningsprojektet på elulykker.dk

Baggrunden for projektet

Rapport Senfølger efter el-ulykkerI 2005 lancerede Dansk El-Forbund kampagnen ”Nul spænding – det er dit liv” og bestilte samtidig en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur på området.

Det blev til rapporten ”Senfølger efter el-ulykker” udgivet af speciallæge i arbejdsmedicin Anette Kærgaard i samarbejde med Dansk El-Forbund.

Rapporten konkluderede, at eksisterende viden på området er for mangelfuld til at sige noget endeligt om følger efter stød, og et mere dybdegående videnskabeligt studie er nødvendigt. Det er siden blevet til forskningsprojektet "Følger efter elulykker", som fik bevilget 3 mio. kr. af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Lars Benny Sørensen Forbundssekretær

Lars B. Sørensen

Forbundssekretær
Arbejdsmiljø

Lene Christiansen

Lene Christiansen

Forbundssekretær
Arbejdsmiljø