Nu på dansk: El-standard med vigtige ændringer

Både den reviderede udgave af standarden for maskinsikkerhed for elektrisk materiel på maskiner og de tilhørende vejledninger er nu udkommet på dansk

Den teknologiske udvikling afspejles tydeligt i den reviderede udgave af DS/EN 60204-1 – standarden for maskinsikkerhed for elektrisk materiel på maskiner. Ifølge Dansk Standard (DS) indeholder den mange væsentlige ændringer i de tekniske krav.

illustration til standard om maskinsikerhed

Revisionen har ifølge DS været ventet længe, og den engelske udgave kom tidligere på året. Nu er den også udkommet på dansk, og det samme er de tilknyttede vejledninger og hæfter.

Standarden er blevet moderniseret og er generelt mere gennemskuelig og tidssvarende, fremgår det hos DS. Den tidligere version er 12 år gammel, og kravene i DS/EN 60204-1 er blevet opdateret i tråd med den digitale udvikling på området med stigende udbredelse af blandt andet robotter, cobots og trådløse styresystemer.

– Nye teknologier påvirker naturligvis også elektriske systemer på maskiner. Vi ser, at flere anvender mere avancerede og trådløse styresystemer og standarden sætter nu i langt højere grad fokus på grænsefladen mellem maskine og trådløs betjening, så udviklingen af blandt andet robotter og større automationsanlæg kan understøttes. Det skaber større fleksibilitet og flere muligheder for integration og anvendelse, siger konsulent Søren Storm på DS’ hjemmeside.

De vigtigste ændringer

Ifølge orienteringen samme sted er nedenstående de væsentligste ændringer i DS/EN 60204-1:

  • krav til drivkraftsystemer (PDS)
  • nye krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • klarere krav til overstrømsbeskyttelse
  • krav vedrørende bestemmelse af elektrisk materiels kortslutningsmærkestrøm
  • reviderede krav og terminologi vedrørende beskyttende udligning
  • nye krav til trådløse styresystemer
  • reviderede symboler for aktuatorer til styreenheder
  • reviderede krav vedrørende teknisk dokumentation
  • generel opdatering af gældende særlige nationale betingelser, normative standarder og bibliografiske referencer.
Vejledninger og hæfter

DS har også udgivet forskellige vejledninger og hæfter, som knytter sig til standarden. Også disse er på dansk.

En række af disse har undertitlen ’Hvad er meningen?’, og de forklarer mere både standarden som sådan, om nødstop, om nedsatte spændinger i styrekredsen og om maskinens brugsanvisning og det tekniske dossier. Endelig kan man i et hæfte få hjælp til de grundlæggende regler for referencebetegnelser og dokumentation i DS/EN 60204-1 og hvordan, de kan implementeres i praksis.

omtale af DS-maskinsikerhed skærmdump