Nu opruster Arbejdstilsynet

80 nye medarbejdere skal være på plads fra nytår. Området elinstallation har i år fået færre reaktioner end sidste år

Nu slår Arbejdstilsynet (AT) en række job op, og til nytår vil antallet af medarbejdere være steget fra cirka 600 i 2019 til 680. En pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet fortæller, at de nye ressourcer kommer i form af tilsynsførende, faglige medarbejdere og supportere rundt omkring på landets tilsynscentre og på Landskronagade i København.

Arbejdstilsynet jobopslag

Baggrunden for den markante udvidelse af medarbejdertallet er en bred, politisk aftale, der blev indgået i foråret. Her aftalte partierne at styrke arbejdsmiljøet med 460 millioner kroner frem mod 2022.

Det fremgår også, at det er første gang siden 2007, at myndigheden ansætter medarbejdere i et sådant omfang. Forventningen er blandt andet en øget sandsynlighed for, at virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø vil få besøg af tilsynsførende.

Branchen ’elinstallation’ inden for bygge- og anlægsområdet har gennem et stykke tid oplevet at få færre reaktioner fra AT. Om det bunder i ressource- eller prioriteringsforhold eller har andre årsager, lader sig ikke umiddelbart forklare.

Men også pr. dags dato er der færre AT-reaktioner over for området sammenlignet med sidste år. I alt er der i år frem til i dag afgivet 175 reaktioner (se tabel herunder). Heraf var 130 strakspåbud og seks var forbud – de fleste strakspåbud og alle forbud er afgivet i forbindelse med risiko for ulykker.

En optælling viser, at der sidste år i perioden, der kan sammenlignes med det nuværende tidspunkt i år – altså til og med september – i alt var afgivet 218 reaktioner fordelt på 156 strakspåbud og 13 forbud. Altså markant flere reaktioner – herunder mere end dobbelt så mange forbud.

– Det er glædeligt, at AT nu får flere folk. Dem er der brug for, og det har der været længe. Vi kan håbe, at nogle af de nye tilførte ressourcer også kommer vores område til gode, konstaterer næstformand i Dansk El-Forbund Jens-Olav Pedersen.

AT-reaktioner afgivet frem til 8. oktober 2019