Nu kan flere arbejdsulykker anerkendes

Nu er imødesete lovændringer trådt i kraft

arbejdsulykke

En lovændring, der ved sin vedtagelse i 2019 blev betegnet som en sejr af fagbevægelsen, har nu været i kraft siden årsskiftet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fortæller også på sin hjemmeside, at ændringen betyder, at flere vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke.

Men de nye regler vil skader, der går over af sig selv, og skader, der ikke medfører behov for behandling, fremover også vil være omfattet af arbejdsulykkesbegrebet. Desuden har AES fået mulighed for at træffe selvstændige afgørelser om anerkendelsesspørgsmålet, og tilskadekomne kan derfor få hurtigere vished for, om skaden skyldes arbejdet.

Lovændringen har dog ikke tilbagevirkende kraft: Den gælder kun skader, der er sket efter 1. januar 2020.

Def.dk har tidligere omtalt lovændringen. Læs her.