Nu fejres pensionerne

25 år med arbejdsmarkedspensioner: Høj økonomisk tryghed til kommende pensionister

Efter 25 år sikrer arbejdsmarkedspensionerne medlemmerne et betydeligt supplement til folkepensionen. Og lønmodtagere, der starter på arbejdsmarkedet i disse år, kan se frem til et helt arbejdsliv med pensionsopsparing – og dermed en endnu mere velstillet alderdom.

sofadebat

De første indbetalinger i 1993 var på 0,9 pct. af lønnen. Men siden er pensionsbidragene hævet til mindst 12 pct. Det betyder, at medlemmernes arbejdsmarkedspension i PensionDanmark allerede i dag er et væsentligt supplement til den offentlige folkepension.

En faglært arbejder, der gik på pension i 1993, havde kun udsigt til folkepension og ATP-pension. Det gav en dækningsgrad før skat – udbetalingerne i procent af den tidligere arbejdsindkomst – på 46 pct.

Øget dækningsgrad

Et medlem af PensionDanmark, der går på pension i dag, får i kraft af sin arbejdsmarkedspension en dækningsgrad på 67 pct. Med en årsløn på for eksempel 350.000 kr. (309.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag) ville det give medlemmet en pensionsindkomst på 206.000 kr. før skat.

Og de unge lønmodtagere, som kan se frem til at få indbetalt fuldt pensionsbidrag i hele deres arbejdsliv, kan forvente en dækningsgrad på omkring 80 procent. Med en fremtidig slutårsløn (i 2068) på 642.000 kr. (567.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag) ville det give medlemmet en indkomst på 484.000 kr. i pensionsalderen før skat. Det svarer til en dækningsgrad på 80 pct.

Udstilling

I anledning af 25-året for arbejdsmarkedspensionerne har Arbejdermuseet den 30. maj åbnet en ny udstilling. Den er blevet til i samarbejde mellem Arbejdermuseet og PensionDanmark.

Ved den officielle start på udstillingen dagen forinden var Dansk El-Forbunds formand Jørgen Juul Rasmussen inviteret til at være en af deltagerne i en ’sofadebat’. Han sagde blandt andet:

– Jeg husker for 25 år siden, da jeg som nyvalgt forbundssekretær skulle rundt i landet og fortæller om den nye arbejdsmarkedspension på 0,9 procent. Det var ikke nemt, men jeg kender også arbejdsgiverne godt nok til, at hvis vi dengang havde krævet det, vi får nu, så havde vi ikke noget at fejre i dag.

– Men strategien var rigtig: Først introducerer vi ideen og bygger pensionskasserne op. Og så udvikler vi.

Han fortalte, at han er stolt af, at vi i Danmark har en pensionsordning, der vækker misundelse ude i verden. Og formanden glædes over, at på det seneste er også lærlingene kommet med.

På billedet herover ses Jørgen Juul Rasmussen sammen med adm. direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad til 'sofa-arrangementet'. Læs mere her.