Nu er arbejdsløsheden under en procent

Omregnet til ’fuldtidsledige’ var der i december på landsbasis 175 arbejdsløse elektrikere

a-tal december 21

Så skete det: Arbejdsløsheden blandt de forsikrede medlemmer af Dansk El-Forbund nåede i den sidste måned i 2021 under en procent. Det fremgår af den seneste statistik.

Mere præcist var arbejdsløshedsprocenten i december 0,87 svarende til 175 ’heltidsarbejdsløse’. I alt havde 281 været berørt af arbejdsløshed i perioden.

Tallet har ikke været så lavt siden tiden før finanskrisen. Så sent som for et år siden – i december 2020 – var procenten 1,97.

Og de flotte tal er fordelt bredt både geografisk og blandt aldersgrupperne. Ni af de 11 afdelinger kom i december under den ene procent.

De to, der ikke gjorde – Vestsjælland og Nordjylland – havde også pænt lave tal med henholdsvis 1,45 og 1,48 procent. Lavest blandt afdelingerne lå Lillebælt med 0,38 procent.

Blandt aldersgrupperne lå både de 20-24-årige og alle over 35 under en procent (gruppen 60+ lå på lige præcis en procent). Gruppen med 30-34-årige havde 1,03 procent.

Den højeste arbejdsløshed blev registreret i gruppen med 25-29-årige: Her var tallet 1,35 procent.

a-tal december 21 alder