Nu er arbejdsløsheden over fem procent

Antallet af arbejdsløse elektrikere er igen steget en smule

a-statistik 20.04.20

For første gang under corona-nedlukningen er arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse nået op over fem procent. Mere præcist er tallet nu 5,03 procent.

Selv om der er tale om en stigning, er stigningstakten ikke længere så brat, som den var umiddelbart efter, at effekten af nedlukningen satte ind. Diagrammet over udviklingen tegner i højere grad billedet af en stabilisering af situationen.

På grund af den særlige situation gøres arbejdsløshedstallet op på daglig basis, og det skal derfor tages med en del forbehold. Normalt opgøres det ikke fra dag til dag, og procenterne er ikke som i de almindelige opgørelser omregnet til fuldtidsledige.

Selv om der er tale om en voldsom stigning på kort tid, er den overordnede situation blandt elektrikerne ikke – i hvert fald på nuværende tidspunkt – helt så alvorlig, som den var i forbindelse med finanskrisen. Her kom arbejdsløsheden i første kvartal 2011 op på hele syv procent.

Den høje arbejdsløshed kom dengang efter en periode, hvor procenten havde været nede på 0,4. Til gengæld kom stigningen mere gradvist end nu, hvor procenten er mere end en firedoblet på få uger (fra 1,16 procent i februar).