Nu bobler joboptimismen igen

Forventningerne til beskæftigelsen i installationsbranchen er steget – ligesom i bygge- og anlægsbranchen generelt

Efter at være faldet tre måneder i træk er nettotallet, der udtrykker branchens forventninger til de kommende måneders beskæftigelse på området elinstallation, i august steget ganske markant. Tallet er nu på 11 mod 1 i juli.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - forventnigner til beskæftigelse elinstallation 2019 frem til august

Nettotallet viser forskellen mellem procentdelene af virksomheder, der forventer henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de næste tre måneder. Et positivt tal viser altså, at flest forventer en positiv udvikling.

Augusttallet er årets næsthøjeste kun overgået af april, hvor nettotallet nåede op på 14. Der er altså igen en ret udbredt joboptimisme i branchen. Scoren 11 er også næsten lige så høj som i samme måned sidste år, hvor den var 15.

Det seneste konjunkturbaromenter fra Danmarks Statistik viser, at der også på bygge- og anlægsområdet generelt er positive og øgede forventninger til beskæftigelsen. Her er nettotallet 9 mod 7 i juli.

De sæsonkorrigerede tal for bygge- og anlæg for de samme månder er henholdsvis 6 og 4, og her er der altså også en stigning. Når et tal er sæsonkorrigeret, betyder det, at der er taget højde for, hvordan typiske sæsonmæssige forhold spiller ind på vurderingerne.

Diagrammet øverst på siden viser nettotallene for området elinstallation i år. Diagrammet herunder omfatter også tallene fra hele sidste år.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - forventninger til beskæftigelse elinstallation 2018 og 2019