Nu ændres betingelser for arbejdsmiljø-smileyen

Bedømmelserne skal i højere grad afspejle hastigheden af ændringer i virksomhederne

AT smiley

Den 1. juli træder visse ændringer i smiley-ordningen på arbejdsmiljøområdet i kraft. Ordningen skal i højere grad skal tage højde for den hastighed, hvormed virksomheder og deres arbejdsmiljø ændrer sig, fremgår det på Arbejdstilsynets (AT) hjemmeside.

Ifølge AT er de vigtigste ændringer, at

  • varigheden af en grøn smiley forkortes fra fem til tre år
  • virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn på baggrund af en afgørelse om et materielt arbejdsmiljøproblem, kan nu kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn
  • en gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, vises nu som minimum i tre måneder i stedet for tidligere seks måneder.

Virksomhederne kan fortsat tildeles smileyer i kategorierne krone, grøn, gul og rød.

Kronen betyder, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og altså arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Grøn viser, at virksomheden ikke har noget udestående med AT, og forudsætningen er, at den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. En gul smiley fortæller, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt', mens den røde smiley – den slemme – viser, virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Ved søgning i AT’s status over tildelte smileyer kan man finde elektrikere forskellige steder i den anvendte brancheopdeling. Men typisk findes de i kategorien ’elinstallation’ under ’færdiggørelse af byggeri’.

Her er status den, at der er udstedt ni røde, 79 gule, 852 grønne og 71 kronesmileyer. Listen over kronesmileyer rummer også en række underafdelinger fra samme ’modervirksomhed’, der altså arbejder systematisk på området. For eksempel er Lindpro repræsenteret med 19 kroner, Bravida har 14, mens Caverion har 11: Tre ’modervirksomheder’ står altså bag flere end halvdelen af kronesmileyerne.