Norske lønsatser

Tjek de aktuelle lønsatser og tillæg i henhold til norsk overenskomst.

Her kan du se de aktuelle lønsatser. Vær opmærksom på, at lønnen er i norske kroner. Tallene er opdateret august 2019. 

Timelønnen i den norske overenskomst er sammensat af nedenstående paragraffer.

Har du spørgsmål til satserne, kan du kontakte din lokalafdeling.

Fastløn (§ 3 A)
211,63 Nkr. pr. time
Fagarbejdstillæg (§ 3 C)
Anciennitet: 0-2 år (som udlært)2 %
Anciennitet: 2-5 år3 %
Anciennitet: 5-8 år4 %
Anciennitet: 8-11 år5 %
Anciennitet: over 11 år6 %
Bas-tillæg (§ 3 G)
Hvis du arbejder som Bas, skal du have et tillæg på mindst 6 % af Fastløn (§ 3 A)
Akkord/garantiløn i forskud (§ 4)
Typisk får du udbetalt á conto 15-20 Nkr. pr. time oven i Fastløn (§ 3 A)
Overtidstillæg (§ 8)
Sats 1: 50 %167,48 Nkr. pr. time
Sats 2: 100 %334,96 Nkr. pr. time
Rejse uden for arbejdstid (§ 9)
217,63 Nkr. pr. time (Fastløn) + eventuel overtid (§ 8)
Udenbystillæg (§ 9 G)
Tillægget udgør 14 % af Fastløn (§ 3 A)
Diæter, håndpenge, m.m. (§ 9)
Overstående tillæg finder du i § 9 K. Der er forskellige forhold, som skal opfyldes, før du kan få udbetalt tillæg.

I nedenstående dokument kan du se en mere detaljeret oversigt over El & IT Forbundets lønsatser, samt offshore-aftalen.