Norsk konflikt fortsætter

Hårde ord mellem parterne efter mislykket mægling

norsk konflikt-screendump nov

Energimontører ansat ved de norske el- og energiselskaber under arbejdsgiverforeningen KS Bedrift har strejket siden 23. september, og en løsning på konflikten ser ikke ud til at være i sigte lige foreløbig. Strejken omfatter flere end 1.000 medlemmer af EL og IT Forbundet (Dansk El-Forbunds norske søsterforbund) i 73 selskaber.

Et mæglingsmøde, der blev holdt i fredags, endte resultatløst. Og parterne er end ikke enige om, hvad der skete på mødet.

Det norske forbund refererer en pressemeddelelse fra arbejdsgiverne, hvori det hedder, at EL og IT Forbundet ’utroligt nok vendte og gik tilbage til sit eget forslag til løsning.’ Forbundet har en anden udlægning, og forbundsformand Jan Olav Andersen ’registrerer, at KS Bedrift har et lige så lemfældigt forhold til fakta, som de har til tavshedspligten.’

Konflikten skyldes ifølge EL og IT Forbundet, at forbundet kun ønsker at beholde, hvad man i forvejen har – nemlig tre hviledage efter lange beredskabsvagter på syv dage i træk. Arbejdsgiverne, der omfatter en række elværker og energiselskaber, vil fjerne den ene af de tre hviledage. På det norske forbunds hjemmeside kan man både læse en kort gennemgang af baggrunden for konflikten, ligesom man også kan læse en lidt længere, forklarende artikel.

Norsk forbundsformand Jan Olav Andersen

Forbundsformand Jan Olav Andersen: – KS Bedrift har et lige så lemfældigt forhold til fakta, som de har til tavshedspligten