Nordiske el-forbund: Nej til EU-mindsteløn

I en fælles udtalelse advarer elektrikerne i de nordiske el-forbund på det kraftigste EU mod at vedtage direktiver eller forordninger, der pålægger medlemslandene at etablere nogen form for lovbestemt mindsteløn

- Debatten om en EU-bestemt mindsteløn fylder i alle de nordiske lande. Specielt nu, hvor vi stort set alle sammen er i gang med eller er ved at forberede overenskomstforhandlinger, er det jo endnu mere på sin plads at markere, at mindstelønnen er noget, som vedrører arbejdsmarkedets parter. Det er det, som vores nordiske model går ud på, og den skal vi værne om.

Forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen. Foto: Claus Boesen. 

Sådan lyder det fra forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen, som i sidste uge var i Island for at mødes med repræsentanter fra de øvrige nordiske el-forbund i Sverige, Norge og Island. De nordiske søsterforbund besluttede i den forbindelse med en fælles udtalelse at sende et klart signal til politikerne i EU: Drop enhver tanke om at indføre en EU-bestemt mindsteløn.   

Fælles udtalelse fra el-forbundene i Danmark, Sverige, Norge og Island:

Elforbundene i Danmark, Sverige, Norge og Island advarer på det sterkeste EU mot å vedta et direktiv eller en forordning som pålegger de enkelte land å etablere noen som helst slags ordning for lovfestet minstelønn. Den nordiske samfunnsmodellen kjennetegnes blant annet av et relativt god organisert og velorganisert arbeidsliv. Arbeidsmarkedets parter har i denne modellen ansvar for lønnsdannelsen gjennom forhandlinger om kollektive tariffavtaler. Et system med nasjonal, politisk bestemt minstelønn bryter fullstendig med denne modellen. Spørsmålet om etablering av minstelønn må også i fremtiden være et spørsmål som avgjøres av hvert enkelt land og ikke gjennom overnasjonale beslutninger.