Elbranchen i fælles indsats for at skaffe arbejdskraft

Brug af robotter, opkvalificering af ufaglærte og bedre vejledning om seniorordninger fra pensionskasserne er blandt de ni initiativer, som Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne nu tager i brug for at løse manglen på arbejdskraft

Initiativerne indgår i en fælles hensigtserklæring, som de to organisationer har aftalt.

- Netop nu har vi brug for at tiltrække flere til elinstallationsbranchen, og i de kommende år betyder den grønne omstilling, at vi får brug for endnu flere kolleger. Det skal vi gerne have løst uden flaskehalsproblemer. Skal det lykkes på en måde, så vi også sikrer ordnede arbejdsforhold, så skal det ske i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, siger forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen.

Du kan se den fælles pressemeddelelse fra Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne HER

Forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen og adm. direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne Troels Blicher Danielsen giver hinanden en 'coronanæve' efter at have underskrevet den fælles hensigtserklæring, som skal skaffe arbejdskraft til elbranchen. Foto: Benjamin Rothenborg Vibe.

Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne er blevet enige om disse ni initiativer:

  • Undersøgelse af mulighederne for større inddragelse af robotter
  • Reduktion af bureaukrati ifm. rekruttering af udlændinge
  • Øget dialog regionalt mellem arbejdsmarkedets parter
  • Fortsat højt fastholdelsesniveau af seniorer i branchen
  • Øget fokus på kvalitet i uddannelserne
  • Øget fokus på lærlinge i skolepraktik
  • Større inddragelse og opkvalificering af ufaglærte
  • Forløbsanalyse af, hvor lærlinge går hen efter endt uddannelse, samt hvor dem, der ikke er i branchen, arbejder i dag
  • Analyse af fremtidens arbejdsmarked i el-branchen.

 

Du kan se hele hensigtserklæringen HER