Pension

Er du omfattet af en overenskomst, vil du i langt de fleste tilfælde også være omfattet af en pensionsordning.

Du og din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsopsparing. Hvor mange procent I indbetaler, afhænger af din overenskomst. Her på siden kan du finde links til de tre arbejdsmarkedspensioner PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension.

Din dækning afhænger af, hvilket pensionsselskab du indbetaler til. Grundlaget for dækningen er, at de enkelte pensionsselskabers bestyres på baggrund af de midler, der indbetales og organisationernes holdning til, hvad der skal lægges vægt på ved pensionsordningerne. Hvis du har spørgsmål til din pension, skal du kontakte dit pensionsselskab.

Er du i tvivl om, hvilken pensionsordning du er omfattet af, så log på pensionsinfo.dk. Her kan du få overblik over din pension, udbetaling og dækning.

Hvad indeholder pensionen typisk?

Din pension indeholder typisk:

  • Alderspension
  • Invalidepension
  • Kritisk sygdom
  • Dødsfalsdssum

Pensionist eller efterlønsmodtager?

Overvejer du at stoppe på arbejdsmarkedet eller at gå på pension, kan du gå til værktøjet seniorklar.dk, der giver svar på en række spørgsmål, der er vigtige at overveje.

Skattenedslag for seniorer

Når du har nået folkepensionsalderen, har muligvis ret til et skattenedslag, hvis du fortsat arbejder. Dit skattenedslag afhænger blandt andet af det som kaldes din beskæftigelsesgrad – altså hvor meget du har arbejdet. Du kan læse mere om reglerne for det særlige skattenedslag på borger.dk

Vær opmærksom på: Er du født 1952 eller før og arbejder du fortsat, kan det være, at din beskæftigelsesgrad er beregnet forkert. Din beskæftigelsesgrad har betydning for dit skattenedslag.

Frem til 31. marts 2019 har du mulighed for at få din beskæftigelsesgrad beregnet på ny. Det gør du på borger.dk eller ved at kontakte ATP på 70 11 25 00. Efter den 31. marts har du ikke længere mulighed for at få genberegnet din beskæftigelsesgrad.

Hovedbetingelserne for at få genberegnet er:

  1. Du er født i perioden 01.01.1946 til 31.12.1952
  2. Du har arbejdet fra det fyldte 60 år til og med 64 år
  3. Du kan dokumentere fuldtidsbeskæftigelse – mindst 27 timer pr. uge eller 117 timer pr. måned
  4. Din arbejdsgiver har ikke har foretaget korrekt indberetning af din beskæftigelsesgrad til ATP