Din Faglige A-kasse

Ny a-kasse pr. 1. januar betyder, at du skal ændre din BS-aftale.

Fra årsskiftet går El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse sammen og skifter navn til Din Faglige A-kasse.

Derfor skal du pr. 1. januar 2021 betale dit kontingent til fagforeningen og a-kassen via et nyt betalingsservicenummer. Det skal du også, hvis du kun er medlem af fagforeningen.

Torsdag 24. september 2020 modtog alle medlemmer et brev i Mit DEF med vejledning om, hvordan man nemt ændrer sin betalingsserviceaftale.

Du kan også gøre det her:

Giv os samtykke til at gøre det for dig

Vi kan klare overflytningen af betalingsserviceaftalen til den nye a-kasse for dig. Du skal bare give os samtykke via denne blanket: 

Hvis vi skal gøre det for dig, skal du give os samtykke inden 30. november 2020.

Du skal ikke aflyse din nuværende betalingsserviceaftale, da den stopper automatisk, når den nye træder i kraft med betalingen fra januar 2021.

Mere om kontingent og indbetaling
Kan jeg selv ændre betalingsserviceaftalen?

Ja, hvis du ikke vil give os samtykke til at gøre det for dig, kan du selv ændre betalingsserviceaftalen via din bank.

Sådan gør du

 1. Log ind via app eller hjemmeside i din netbank
 2. Opret en ny betalingsserviceaftale:
 • PBS-nr.: 0123 7179
 • DEB.GRP: 02316
 • Kundenummer: Dit medlemsnummer i Dansk El-Forbund (find det på dit medlemskort, via tidligere kontingentopkrævninger eller i PlusKort-app’en).

Bemærk, at der under kreditor står "Byggefagenes Arbejdsløshedskasse", men det vil blive ændret til Din Faglige A-kasse.

Du skal ikke aflyse din nuværende betalingsserviceaftale. Den stopper automatisk, når den nye træder i kraft med betalingen fra januar 2021. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler kontingent til tiden?

Betaler du ikke dit kontingent til a-kassen, kan du blive slettet som medlem af a-kassen og dermed miste din ret til dagpenge.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mit efterlønsbidrag til tiden?

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og ikke betaler dit efterlønsbidrag til tiden, sender vi dig en rykker. Betaler du ikke efterlønsbidraget inden 3 uger efter, du har modtaget rykkeren, risikerer du at miste din fremtidige ret til efterløn.

Jeg er ikke medlem af El-Fagets A-kasse. Skal jeg også indbetale til den nye betalingsserviceaftale?

Ja, alle medlemmer af Dansk El-Forbund skal indbetale til det nye betalingsserviceaftale uanset, om du kun er medlem af enten fagforeningen eller a-kassen.

Jeg har indsendt mit samtykke, men ikke modtaget en kvittering. Er den indsendt?

Du kan se, om vi har modtaget din indsendte blanket, hvis den fremgå af oversigten over dine indsendte blanketter:

Kan jeg udfylde en fysisk blanket i stedet for den digitale?

Ja. Du kan hente blanketten her:  

Når du har printet og udfyldt blanketten, skal du aflevere den i din lokalafdeling eller sende den til forbundets adresse: Nyropsgade 14, 1602 København V. 

Du har også mulighed for at få blanketten udleveret i din lokalafdeling


Mere om din faglige a-kasse
Hvem står bag Din Faglige A-kasse?

Bag Din Faglige A-kasse står en række forbund, der ønsker, at deres medlemmer skal have en a-kasse, der tager udgangspunkt i deres medlemmers faglighed og sikrer deres tryghed gennem hele arbejdslivet:

 • Dansk El-Forbund
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Malerforbundet i Danmark
 • Dansk Artistforbund
 • Fiskernes Forbund
Hvor mange medlemmer omfatter Din Faglige A-kasse?

Din Faglige A-kasse omfatter ca. 40.000 medlemmer.

Hvor får Din Faglige A-kasse adresse?

Din Faglige A-kasse får adresse i Nyropsgade i København sammen med flere af forbundene bag a-kassen.

Som medlem af Din Faglige A-kasse kan du fortsat få hjælp i din lokale fagforening, ligesom vi udvikler en ny samlet hjemmeside og nye selvbetjeningsværktøjer. 

Formålet med Din Faglige A-kasse

Målet er at skabe en stærk og bæredygtig a-kasse. Vi tror på, at samarbejdet i den nye a-kasse betyder, at vi kan udnytte økonomiske såvel som menneskelige ressourcer endnu bedre til fordel for medlemmerne.

A-kassen tager fortsat udgangspunkt i dit fag og vil på det grundlag arbejde for din tryghed og give dig god service og vejledning.

Værdier i Din Faglige A-kasse

Faglighed

Din Faglige A-kasse tager udgangspunkt i dit fag. Vi kender dit faglige udgangspunkt og sætter din faglige udvikling i centrum. Vi tror på, at det faglige tilhørsforhold er en afgørende faktor for at kunne give og udvikle personlige tilbud inden for a-kassens område samt fastholde den nødvendige viden om fagenes udvikling og kompetencekrav.

Tryghed for dig og din familie

Din Faglige A-kasse samarbejder med forbundene om at sikre din tryghed. Du kan derfor trygt regne med, at vi er der for dig i hele dit arbejdsliv. Det gælder,

 • når du er ledig hvor den økonomiske tryghed og faglig vejledning er i centrum,
 • når du er jobsøgende eller bare søger faglig sparring og udvikling eller
 • hvis du vil forlade arbejdsmarkedet.

Klar tale og enkel administration

Det er vigtigt for os, at du får klare svar, der er til at forstå, og at du ved, hvad der gælder for dig. Målet er enkel og hurtig administration i kombination med faglig og personlig vejledning, når du har brug for det.

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Vores arbejde er baseret på et fælles arbejdsmarkedspolitisk værdigrundlag med forbundene bag a-kassen. Vi vil gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik arbejde for, at det enkelte medlem kan udvikle sine faglige kompetencer og derved forbedre og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er grundlæggende for os, at dagpengene skal have en værdi, der afspejler leveomkostningerne til at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

Valg til den nye a-kasses bestyrelse

I forbindelse med fusionen mellem El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse holdes der ekstraordinært delegeretmøde i de respektive a-kasser 19. november 2020.

Ved møderne skal fusionsaftalen endeligt vedtages og derefter holdes stiftende delegeretmøde i den nye a-kasse ”Din Faglige A-kasse”. Ved den lejlighed skal der vælges ny hovedbestyrelse.

Alle medlemmer af a-kassen er valgbare, og det er derfor muligt at stille op til hovedbestyrelsen. Hvis du ønsker at stille op, skal du meddele dit kandidatur senest d. 12. november 2020 kl. 09.00 via e-mail til sekretariatschef Louise Høeg på luh@def.dk.

Det er udelukkende delegerede, der kan stemme ved valg til hovedbestyrelsen.


 


For english version: go here