Bedre vejledning om ladestandere til elbiler

Elektriker-kritik fører til styrket vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen. Men det løser ikke problemet, mener Dansk El-Forbund

Efter kritik fra Dansk El-Forbund (DEF) har Sikkerhedsstyrelsen styrket vejledningen om opsætning af ladestandere til elbiler. Det fortæller Fagbladet Elektrikeren, der tidligere har påvist kritisabel vejledning fra forhandlere af ladestandere til elbiler til private kunder.

side 4-5 Elektrikeren 5-20

Omtalen skabte debat i faglige kredse, og i Folketingets Transportudvalg spurgte transportordfører hos Enhedslisten Henning Hyllested, om artiklen gav anledning til politisk handling. Svaret kom fra erhvervsminister Simon Kollerup, som havde hentet bidrag til besvarelsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Han bekræftede, at opsætning eller installation af ladestandere til elbiler er autorisationskrævende arbejde. Det fremgik også af svaret, at ’som udgangspunkt er det den enkelte borgers ansvar at sikre sig, at ladestandere til elbiler installeres på lovlig vis, når det drejer sig om installation i borgerens private bolig …’

Ifølge ministeren er Sikkerhedsstyrelsen opmærksom på, at der installeres flere ladestandere i takt med, at udbredelsen af elbiler stiger: ’Sikkerhedsstyrelsen følger derfor løbende udviklingen og er blandt andet i gang med at styrke vejledningen på området…’

Afventer

Han vil derfor afvente og se effekten af en styrket vejledning, før han eventuelt vil tage initiativ til yderligere tiltag. Kort efter svaret var der nye youtube-videoer om ladestandere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og i app’en ’Tekniq El’. Styrelsen oplyser, at den generelt anbefaler, at man gør brug af en elinstallatør eller en virksomhed, der monterer ladestandere, hvis man vil have installeret en ladestander i hjemmet.

’Derudover er det klart, at behovet for tiltag på området kan ændre sig i takt med, at elbiler vinder større udbredelse,’ skriver styrelsen. Men i DEF er teknisk konsulent Martin Mortensen skuffet over den manglende politiske handling:

– Man løser ikke problemet ved at lægge et par youtube-videoer på en hjemmeside eller i en app. Hvis man køber en ladestander, bør der være en vejledning, som gør opmærksom på reglerne, og som opfordrer til at bruge autoriserede fagfolk. Derfor bør ministeren tage fat i forhandlerne, så forbrugerne bliver vejledt korrekt om de produkter, de køber.

Ikke godt nok

Også transportordfører Henning Hyllested (EL) er skuffet over ministersvaret:

– Det er selvfølgelig skuffende, når ministeren i første omgang vælger blot at lade stå til. Og det er slet ikke godt nok, når Sikkerhedsstyrelsen i svaret noterer sig, at ’nogle forhandleres vejledning ved salg af ladestandere er mangelfuld.’ Så erkender man jo allerede her, at der er et problem.

I DEF vil næstformand Benny Yssing nu gå i dialog med installatørernes organisation Tekniq Arbejdsgiverne for at sætte fokus på problemet.

Læs mere på side 4 i Fagbladet Elektrikeren.