Arbejdsvilkår under corona

Ny lovgivning giver arbejdsgiver ret til at kræve coronapas og coronatest.

Den 25. november 2021 har Folketinget indført lovgivning, der midlertidigt giver arbejdsgiver ret til at pålægge forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. Lovgivningen gælder for både offentlige og private arbejdsgivere.

Krav om coronapas og test for coronavirus

Arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere krav om fremvisning af coronapas, så længe COVID-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom, og et krav om testning kan kræves af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Arbejdsgiver kan også pålægge medarbejder hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Arbejdsgiver skal stadig skriftligt informere den enkelte berørte medarbejder om at blive testet for covid-19 og begrundelsen for pålægget. Dette skal ske ved hver test, der kræves.

Test i arbejdstiden - eller kompensation

En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er det ikke er muligt at gennemføre en pålagt test i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal medarbejderen have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Dette tolker Dansk El-Forbund som betaling efter overenskomstens takster for overarbejde.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke efterkommer pålæg om fremvisning af coronapas. Dette forudsætter dog, at det skriftligt er oplyst, at sådanne sanktioner vil bruges, hvis pålægget ikke efterkommes. På samme måde vil nægtelse af test kunne have ansættelsesretlige konsekvenser, forudsat at det skriftligt er oplyst, at sådanne sanktioner vil bruges, hvis pålægget ikke efterkommes. Hvis pålægget om at oplyse om resultat af COVID-19 test ikke efterkommes, vil der ligeledes kunne være ansættelsesretlige konsekvenser.

Gælder frem til 11. december

Lovgivningen trådte i kraft 26 november 2021 og ophæves den 11. december 2021. Hvis corona stadig efter 11. december kategoriseres som samfundskritisk, er det Dansk El-Forbunds opfattelse, at lovgivningen vil blive forlænget.

Lovgivningen er udmøntet i Bekendtgørelse 2021-11-24 nr. 2108 om coronapas og test for COVID-19 på arbejdspladser i forbindelse med håndtering af COVID-19.

 


Hold dig orienteret om corona og arbejde

Corona-situationen ændrer sig løbende, og vi opfordrer til, at man holder sig orienteret om regler og retningslinjer i:

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde under coronasituationen

FH's vejledning om arbejde under coronasituationen