Har du fået afslag på din sag om dagpenge efter selvstændig virksomhed?

Se om du opfylder betingelserne for at få genoptaget din sag.

For at vi kan genoptage din sag, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Virksomheden blev drevet som din hovedbeskæftigelse
  • Afslaget skal være givet før 1. oktober 2018
  • Afslaget skal være givet med den begrundelse, at den faste ejendom, som virksomheden blev drevet fra, ikke var solgt eller udlejet.

Hvis du er omfattet af betingelserne, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan gennemgå din sag på ny.

Genoptagelse af sager efter dom 

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) genoptager en række sager om arbejdsløshedsdagpenge til ledige selvstændige erhvervsdrivende. Det sker som en følge af Højesterets dom fra 30. april 2019.

CKA har bedt Dansk El-Forbund om at finde sagerne frem. Da vi ikke har registreringer over alle sager med afslag efter ophør af selvstændig virksomhed og generelt har få sager af den slags, er det ikke muligt for os at finde alle sagerne.