Lønstatistik for hele landet

Får du nok i løn? Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Den samlede lønudvikling på landsplan for alle områder er i 2021 steget med 2,38 % og ligger i gennemsnit pr. time på kr. 216,50.

Se kommentar til lønstatistikken.

Læs kommentar til lønstatistikken
Industri

På industriens område har de timelønnede fået en lønstigning på 3,7 %, hvilket nok er udtryk for en stigende beskæftigelse. De nyansatte bliver typisk ansatte på timeløn, men til en højre løn på grund af arbejdskraftmanglen – den højst bydende får arbejdskraften.
Det har måske været lidt på bekostning af de funktionærlignende ansættelser, hvor lønnen er faldet en smule. Det kan også skyldes, at nogle af dem, der er ansatte på funktionærlignende vilkår har skiftet til en højre løn, men blev ansat på timeløn til at begynde med. 

Forskellen mellem timelønnede og månedslønnede på industriens område er faldet en smule således, at gennemsnittet for månedslønnede ligger knap 12 kroner over timelønnen.
Den gennemsnitlige timeløn på industriens område er på kr. 210.
Månedslønnede har pr. time i gennemsnit kr. 222.

Installation

Årets resultat viser dog et lidt brogede billede – hvis vi ser på installationsområdet, hvor byggeriet er repræsenteret, ligger den samlede stigning på landsplan for timelønsområdet på 3,36 % 
Gennemsnittet for timelønnede på installationsområdet er kr. 211.
Gennemsnittet for månedslønnede er kr. 225.


Addressed to foreign companies with Laval Accession Agreement:

The lowest wage in the area of the Electricians' Agreement, the 'de facto minimum wage' for electricians, is per. November 1st 2022 DKK 180.00 pr. hour.

Offentlig

På det offentlige område, hvor der kun forekommer månedsløn, er den gennemsnitlige løn fulgt godt med tendensen på det private område med en stigning på 2,45 % for timelønsgennemsnittet.

Lærlinge

På lærlingeområdet har vi fortsat modellen med at lade statistikfører og tillidsrepræsentanter medvirke til at indberette disse oplysninger. Det havde den effekt sidste år, at vi fik et betydeligt større antal indberetninger for lærlinge. Tendensen er fortsat i år med en lille stigning. Frekvensen for indberetning ligger på 38,6 % (2020: 37 %). 

Akkord

For medlemmer på akkord kan vi se en lille stigning på 0,35 %. Til gengæld kan vi glæde os over at ca. 12 % flere arbejder på akkord. Så selv om akkordlønnen ikke stiger så meget er der alligevel en forskel på timelønnede og akkordløn på 43,73 kr. Som sædvanlig viser dette at blot ved at gå fra timeløn til at arbejde på akkord, stiger lønnen i et hug med 43,73 kr. i gennemsnit.
Gennemsnittet for udbetaling på løbende akkord (a conto betaling)  på installationsområdet er 255 kr. 

For de indberettede afsluttede akkorder er gennemsnitsbetalingen pr. time 283,49 kr.