Innovationsprisen

Innovationsprisen tildeles hvert år de mest kreative og fremsynede afgangsprojekter.

Det handler om at tænke kreativt. Nye idéer, muligheder og tilgange til teknologier, arbejdsgange og processer indenfor el-branchen. Det er det, der udvikler og driver el-branchen fremad. Det er det, der skaber nye muligheder for dig.

Dansk El-Forbund uddeler hvert år innovationsprisen til de akademistuderende, der har de mest innovative projekter på 4. semester inden for det el-tekniske område.

Målet er, at motivere dig som studerende til at tænke kreativt og udfordre eksisterende løsninger – og det håber vi, prisen kan hjælpe med.

Hvem kan modtage prisen?

Innovationsprisen uddeles til akademistuderende på de el-tekniske uddannelser:

  • Automationsteknolog
  • Energiteknolog
  • El-installatør
  • AU i Automation og Drift
  • AU i Energiteknologi
  • AU i El-installation

Det gælder både fuldtids- og deltidsuddannelserne på landets akademier, og prisen er rettet mod de studerendes afsluttende projekter på 4. semester.

Hvordan bliver man indstillet til prisen?

Det er din underviser, der skal indstille dit projekt til Innovationsprisen. Underviseren kan højst indstille ét projekt pr. klasse. Det er med andre ord underviserne, der vurderer, hvilke projekter der er de meste innovative. Dansk El-Forbund vurderer herefter de indkomne forslag. Prisen vil blive uddelt ved elevernes dimission.

Tal med din underviser om muligheden for at blive indstillet.

Hvis du er underviser

Har du som underviser et projekt, du vil nominere til prisen, så send en mail til uddannelse@def.dk. Skriv, hvad projektet handler om, projektets titel, hvorfor du mener, projektet skal have prisen samt de studerendes fulde navn og uddannelse.

Innovation kan være mange ting. Vi lader det være op til dig som underviser at vurdere det i forhold til projektets emne og faget.

Det er vigtigt, vi får indstillingen i god tid – gerne 3 uger før dimissionsfesten på skolen, da vi meget gerne vil overrække priserne i forbindelse med arrangementet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til innovationsprisen, er du velkommen til at skrive til forbundet på uddannelse@def.dk.

DEF Innovationsprisen 2018 til automationsteknologerne Martin og Sune
Martin Møller og Sune Kortegaard (EAAA) modtog i 2018 en Innovationspris. Deres projekt gik ud på at integrere MiR­robotter i eksisterende anlæg og afklare, hvilke data MiR­robotten kan præsentere for kunden.
Foto: Privatfoto