Feriekortet afskaffes med ny ferielov

Med den nye ferielov afskaffes feriekortet, og al info om feriepenge samles på borger.dk.

Den nye ferielov betyder blandt andet, at feriekortet helt afskaffes. Fremover skal alle arbejdsgivere kun indberette ferie et sted, nemlig til Feriepengeinfo på virk.dk. Det betyder også, at du som lønmodtager fremover finder alt information om opsparing og udbetaling af feriepenge på Ferieinfo, som du tilgår via borger.dk.

Efter overgangen til den nye ferieindberetning skal du ansøge på borger.dk om at få dine feriepenge udbetalt. Herefter vil arbejdsgiveren udbetale feriepengene på sædvanlig vis.

En overgangsperiode

LO og Dansk Arbejdsgiverforening har indgået nogle aftaler for overgangen til den nye indberetning af feriepenge.

Her har man bl.a. aftalt, at overgangen til det nye system for indberetning bør være færdig den 31. december 2019, og allersenest 1. september 2020.

Som tillidsvalgt skal du især være opmærksom på, hvordan virksomheden informerer dig og dine kollegaer. Hvis I tidligere har fået feriekort, er det et krav, at I alle modtager et brev i E-boks fra jeres arbejdsgiver om overgangen til Feriepengeinfo og Ferieinfo.

Du skal også være opmærksom på, at feriepenge ikke udbetales i lukkeperioden, hvor overgangen sker. Så det er en god ide at anmode om feriepenge inden lukkeperioden. Tal med din arbejdsgiver, om I har en overgangsperiode.

Afskaffelsen af feriekortet medfører ikke ændringer i den garantiordning, som gælder for organiserede virksomheder i DI eller Tekniq.

Har du spørgsmål til den nye ferielov, så kontakt din lokalafdeling.