Kontingent

Dit kontingent afhænger af dit arbejdssted, og om du er svend, ledig eller lærling.

Det er din arbejdsplads, som afgør, hvilken lokalafdeling du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til afdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdeling Fyn, osv.

Kontingent (2020)
Lærling

Som lærling afhænger dit kontingent af, om du er staret i lære, og du derfor modtager løn.

 • Har du ikke en læreplads/uddannelsesaftale, f.eks. hvis du går på grundforløbet eller er i skolepraktik, kan du få gratis medlemskab i fagforeningen. Så skal du melde dig ind her.
 • Er du startet i lære, skal du betale 165 kr./md, så længe du har en læreplads. Her er den hurtigste måde at indmelde sig via vores mobilepay-løsning. Du kan også tilmelde dig via vores digitale indmeldelsesblanket.

Begge medlemskategorierer inkluderer en gruppelivsforsikring og heltidsulykkesforsikring. 

Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, som allerede gælder mens, du går på grundforløb, koster medlemsskabet 165 kroner pr. måned. Medlemsskab er kun gratis så længe, man ikke modtager løn fra en abejdsgiver. 

Prisen er pr. måned. 

  Dansk El-Forbund – Lærling (2020)
  Med læreplads165 kr. pr. måned
  Uden læreplads0 kr. pr. måned

   Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen.

   Svend

   Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring. 

   Prisen er pr. måned. 

    Dansk El-Forbund – Svend (2020)
    Bornholm549 kr.
    Fyn543 kr.
    København630 kr.
    Lillebælt540 kr.
    Midtjylland518 kr.
    Nordjylland519 kr.
    Nordsjælland566 kr.
    Sydjylland483 kr.
    Storstrøm571 kr.
    Vestsjælland598 kr.
    Østjylland515 kr.

     Vær opmærksom på, at satserne er uden et eventuelt klubtillæg.

     Dagpenge/sygedagpenge

     Når du modtager dagpenge eller sygedagpenge, betaler du en lavere kontingentsats til forbundet. Kontingentet inkluderer gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring.

     Prisen er pr. måned. 

     Dansk El-Forbund – Dagpenge/sygedagpenge (2020)
     Alle afdelinger157 kr.
     Pensionist

     Da Dansk El-Forbund for 2021 skal omlægge sit opkrævningssystem, opkræves der i år kun pensionistgebyr for perioden 1. maj til 31. december 2020 – i alt kr. 133,00.

     Hvis du også er omfattet af heltidsulykkesforsikringen, gælder det samme ved opkrævningen af denne forsikring. Beløbet er på kr. 352,00 for perioden 1. maj til 31. december 2020.

     Bemærk, at Heltidsulykkesforsikringen fra og med 1. januar 2020 har erstattet Fritidsulykkesforsikringen. Derfor er denne forsikring steget med kr. 120,00. Fra kr. 408,00 til kr. 528,00.

     Opkrævningen for 2020 udsendes omkring den 26. april 2020.

     Opkrævningen for 2021 vil blive udsendt medio december 2020, og den vil så dække hele perioden – 1. januar til 31. december. Beløbene forventes fortsat af være kr. 200,00 i pensionistgebyr og kr. 528,00 for heltidsulykkesforsikringen. I alt kr. 728,00 for et helt år.

     El-fagets A-kasse

     Prisen er pr. måned. 

     El-fagets A-kasse (2020)
     A-kasse514 kr.
     Efterlønsbidrag514 kr.

     Kontingentet til a-kassen består af et administrationsgebyr på 155 kr. Resten er et statsbidrag og et bidrag til ATP, og de fastsættes af staten. Efterlønsbidraget fastsættes af staten.

     Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen.

     Ledig eller på sygedagpenge

     Er du på dagpenge eller på sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Reduktionsordningen sikrer dig nedsat kontingent under ledighed og sygdom. Det betyder, at alle ledige/sygdomsramte kun betaler kr. 157 i fagligt kontingent om måneden. Dette er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring. A-kasse-kontingentet skal dog fortsat betales, det er på kr. 514 ekskl. efterløn.

     Din første opkrævning til DEF, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning til DEF. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

     Den solidariske ordning reducerer den lediges/sygdomsramte kontingent til forbund og afdeling med 70%. Reduktion styres automatisk af forbundets medlemssystem.

     Hvad får du?

     Se hvad du får som medlem af Dansk El-Forbund, og hvad et medlemskab koster i din lokalafdeling sammenlignet med andre: 


      

     Har du spørgsmål?

     Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til kontingent og medlemskab.