DEF giver svar på OK18-spørgsmål

Dansk El-Forbund har udarbejdet en række svar på de spørgsmål, som mange offentligt ansatte elektrikere stiller sig selv i disse dage og i den kommende tid: Hvad med mig og konflikten?

Hvordan skal jeg forholde mig til strejke eller lock-out? Hvad får jeg i konfliktstøtte? Hvad hvis jeg har kolleger, der er medlemmer af de gule?

Ovenstående er blot et par eksempler på de spørgsmål, som Dansk El-Forbund (DEF) i disse dage modtager fra medlemmerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område – OK18 – og en mulig konflikt i form af strejke eller lock-out.

DEF varslet konflikt for alle elektrikere ansat i stat, regioner og kommuner for at lægge pres på de offentlige arbejdsgivere. Og med god grund for elektrikerne: DEF’s lønstatistik viser, at elektrikernes samlede løngennemsnit er ca. 199 kr., mens de offentligt ansatte elektrikeres løngennemsnit er ca. 190 kr.

For at klæde medlemmerne på til en eventuel strejke eller lock-out har forbundet udarbejde en liste, der giver elektrikerne svar på de mest stillede spørgsmål. Svarerne kan findes HER og under fanen ’Overenskomstforhandlinger 2018’, hvor DEF løbende vil orientere medlemmerne med information og nyt fra OK18. En konflikt kan dog tidligst starte i april, og forligsmanden har i øvrigt mulighed for at udsætte konflikten yderligere. Forhandlerne har derfor endnu en del tid til at finde en løsning, og i DEF håber man fortsat på, at der kan findes en ordentlig løsning ved forhandlingsbordet hos Forligsmanden.

DEF opfordrer i øvrigt medlemmerne til at tale med tillidsrepræsentanten eller kontakte lokalafdelingen, hvis man er i tvivl om noget eller har yderligere spørgsmål.