Overenskomstkampagne 2017

Fra den 1. marts besøger samtlige afdelinger i Dansk El-Forbund medlemmerne i hele landet

I 2017 skal der igen forhandles overenskomst med arbejdsgiverne. Hvad skal forbedres? Hvilke krav skal vi stille denne gang?

Sådan lyder spørgsmålene fra Dansk El-Forbund (DEF), når forbundets 11 lokalafdelinger fra den 1. marts besøger medlemmerne på byggepladser, i skurvogne og på virksomheder over hele landet. Med OK-Muffins og OK-postkort sætter DEF focus på, at man som medlem af en rigtig fagforening har indflydelse på, hvilke krav der stilles ved overenskomstforhandlingerne, ligesom man har stemmeret til urafstemningen om det endelige resultat.

DEF har en ambitiøs målsætning om at ende med en stemmeafgivelse på over 50 procent.

- Der er rigtig mange medlemmer, der ikke er klar over, at de har stemmeret og indflydelse på overenskomstkravene og dermed selv er med til at præge egne løn- og arbejdsforhold. Derfor vil vi gerne i kontakt med medlemmerne, så vi kan få en dialog og diskussion om, hvad der er vigtigst for vores kolleger, siger næstformand i DEF Jens-Olav Pedersen.

Han opfordrer DEF’s tillidsrepræsentanter til at kontakte den lokale DEF-afdeling, som står klar til at hjælpe for eksempel hvis man ønsker at afholde et arrangement eller fyraftensmøde, hvor man kan diskutere overenskomstkravene. Kravene skal være forbundet i hænde senest d. 1.august.

Du kan læse mere om DEF’s OK-kampagne i den kommende udgave af fagbladet Elektrikeren, ligesom du kan følge udviklingen på hjemmeside, sms, i nyhedsbreve og på DEF’s facebook-side.