Dagpenge

Se hvad du skal gøre som ledig for at få udbetalt dagpenge.

Søger du information om reglerne for dagpenge under coronakrisen, finder du det længere nede på siden.

Søg dagpenge som
Tidligere lønmodtager

Hvis din ansættelse er endeligt ophørt (tidsbegrænset eller fast), enten fordi du selv har sagt dit arbejde op, eller fordi du er blevet sagt op af din arbejdsgiver, skal du gøre følgende: 

 1. Tilmeld dig på jobnet.dk
 2. Udfyld en ledighedserklæring i Mit DEF
 3. Upload din ansættelsesaftale og/eller din opsigelse i Mit DEF
 4. Send information om dine arbejdsforhold: 
  • Dansk arbejdsgiver: Du skal ikke sende noget, da vi får oplysningerne direkte fra SKAT.
  • Arbejdet i udlandet, herunder Grønland og Færøerne: Indsend dine lønsedler for de seneste 14 måneder i Mit DEF.
 5. Udfyld blanketten "Fravær uden løn", hvis du ikke melder dig ledig direkte efter dit ansættelsesforhold stopper, fordi du har været syg/fået sygedagpenge, været på barsel/fået barselsdagpenge og/eller har holdt ferie med godtgørelse/for egen regning
 6. Opret dit CV på jobnet.dk – vi indkalder dig til CV-samtale senest 2 uger efter, du er blevet ledig
 7. Registrér de stillinger du søger (mindst 2 pr. uge) i din JOBLOG på def.dk

Dine øvrige rettigheder og pligter

Nyuddannet

Har du ikke fundet et job endnu, kan du søge om dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen og i øvrigt opfylder de gældende betingelser.

Der er 2 dage, hvor du skal være særligt opmærksom:

Derudover skal du:

Dine øvrige rettigheder og pligter

Selvstændig

Når du er selvstændig, gælder der andre regler ved arbejdsløshed, end hvis du var lønmodtager. Der er bl.a. større krav til dokumentation, når du vil søge om dagpenge. Læs mere om reglerne via linket nedenfor. 


Mere om dagpenge
Nedsat kontingent som ledig

Når du modtager dagpenge, nedsættes dit kontingent til Dansk El-Forbund og a-kassen.

Det gælder dog ikke, hvis du sammen med dagpengene får udbetalt forsikringsydelse i form af lønsikring eller andet. Husk derfor at give a-kassen besked, hvis du har den slags forsikringsaftaler.

Har du fået job?

Tillykke med dit nye job!

Når du får arbejde igen, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk

Du skal også kontakte din lokalafdeling og oplyse, at du har fået arbejde og hvorhenne. Det kan du nemt gøre via Mit DEF. Så får din lokalafdeling besked, så du modtager relevante informationer fra din lokalafdeling.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver arbejdsløs igen, skal du huske at melde dig ledig på ny på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på Mit DEF. Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge.


 

Corona og dagpenge

Coronakrisen betyder ændrede regler og procedurer for, hvad du skal gøre som ledig.

Som ledig under coronakrisen skal du:
Tilmelde dig som ledig

Du melder dig ledig på Jobnet.dk. Hvis det ikke er muligt, kan du tilmelde dig telefonisk eller aflevere et brev hos din kommune.

Oprette CV på Jobnet.dk

Du har pligt til at oprette et CV på jobnet.dk senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig. 

Et gyldigt og søgbart CV er en af forudsætningerne for at kunne modtage dagpenge fra a-kassen.

Deltage i CV-samtale i a-kasse

Du indkaldes til CV-samtale ca. 14 dage efter, du har meldt dig ledig på jobnet.dk. Du har pligt til at deltage i samtalen.

På grund af COVID-19-situationen har du mulighed for at gennemføre samtalen telefonisk/digitalt. Kontakt din lokalafdeling om dette, når du modtager indkaldelsen til samtalen.

Deltage i rådighedssamtaler

Vi indkalder dig til en digital/telefonisk samtale afhængig af, hvor længe du har været ledig. Du har pligt til at deltage i samtalen.

Deltage i jobsamtaler i Jobcentrene

De fælles jobsamtaler kan foregå personligt eller digitalt/telefonisk. I jobcenterets indkaldelse fremgår det, hvordan samtalen skal foregå. Det gælder også de fælles samtaler, hvor a-kassen deltager.

Info fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har samlet alle informationer vedr. COVID-19 og beskæftigelsesindsatsen.