Bliv medlem

Meld dig ind i Dansk El-Forbund – fagforeningen for elektrikere og teknikere.

Du bliver en del af et fællesskab med 28.000 andre elektrikere og teknikere på det el-tekniske område. Sammen sikrer vi de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Og så er du samtidig med til at præge dit fag og din branche.

Sådan melder du dig ind

Du kan melde dig ind på flere måder:

  • Ved at udfylde en digital indmeldelsesformular
  • Ved at kontakte din lokalafdeling, som hører til det område, hvor din arbejdsplads ligger
  • Ved at udfylde en papirblanket, som du herefter kan sende til forbundet – vær opmærksom på, at du lige nu kun kan melde dig ind i forbundet via papir-blanketten. Indmeldelse i a-kassen skal ske digitalt eller ved at ringe til din lokalafdeling.

Gode grunde til at være medlem

Der er mange gode grunde til at være medlem af Dansk El-Forbund. Her får du 13 af dem:

1. Faglig rådgivning

Du kan få svar på spørgsmål om løn, tillæg, ferie og andet. I Dansk El-Forbund kender vi de særlige forhold på det el-tekniske område. Det er en fordel for dig og kollegerne.

2. Overenskomster for elektrikere

Dansk El-Forbund forhandler overenskomster for dig som elektriker. Den giver dig ret til mindsteløn og til at forhandle den lokale løn. Det er også overenskomsten, der sikrer dig overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, pension, frivalgskonto, feriedag, opsigelsesvarsel og meget mere, ligesom den sætter regler for blandt andet arbejdstid samt efter- og videreuddannelse.

3. Efteruddannelse

Overenskomsten sikrer dig ret til efteruddannelse. Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efteruddannelse, som er målrettet el-branchen og efter dig som elektriker. Du kan altid få vejledning om uddannelse, job og karriere i din lokale afdeling.

4. Konfliktret

Hvis der under en overenskomstforhandling ikke opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen, har medlemmer af forbundet mulighed for at bruge strejkemidlet. Muligheden for strejke er en ekstra styrke, når der forhandles overenskomster. Medlemmer i Dansk El-Forbund får konfliktstøtte, hvis en strejke bliver nødvendig.

5. Akkord og akkordmentorer

Kun Dansk El-Forbund forhandler satserne, som bruges, når der arbejdes på akkord i el-faget. Du kan desuden få hjælp og vejledning via forbundets akkordmentor-ordning.

6. Indsats mod social dumping

Dansk El-Forbund organiserer også udenlandske elektrikere og informerer dem om vilkårene i Danmark. Forbundet indgår overenskomster med udenlandske virksomheder. Vi gennemfører sympatikonflikter, hvis det er nødvendigt for at få ordnede forhold. Og vi kæmper for kædeansvar, så entreprenører hæfter for, at underentreprenører overholder reglerne.

7. Dagpenge og lavere kontingent

Som medlem af din faglige a-kasse har du ret til udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed efter gældende love og regler. Som arbejdsløs betaler du lavere kontingent til forbundet

8. Jobhjælp

Hvis du bliver arbejdsløs, tilbyder Dansk El-Forbund dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant efteruddannelse. Forbundet kender både faget og lokalområderne, har gode kontakter og formidler job for mange virksomheder, der mangler arbejdskraft.

9. Forbundsdagpenge til lærlinge

Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været med- lem minimum to år før udløb af læretiden, forbunds- dagpenge første måned efter endt læretid. Du kan også melde dig ind i din faglige a-kasse, et år før du bliver udlært, og få arbejdsløshedsdagpenge, fra første dag du bliver arbejdsløs.

10. Uddannelse af tillidsvalgte

Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer dig viden om dine rettigheder og kan hjælpe dig til bedre arbejdsforhold og bedre arbejdsmiljø.

11. Arbejdsmiljø

Dansk El-Forbund arbejder for et godt arbejdsmiljø og valg af arbejdsmiljørepræsentanter. DEF.dk giver information om arbejdsmiljøet. Vi vejleder om arbejdsmiljø med fokus på stød og el-ulykker, samt bistår, hvis du får en arbejdsskade.

12. Fordele og rabatter

Medlemskortet til Dansk El-Forbund er også et Pluskort med rabatter på fx rejser, forsikringer, bildæk og elektronik. Du kan se nærmere på www.pluskort.dk. Som medlem får du også bladet Elektrikeren, ligesom Plusapp’en giver nem adgang til faglig viden og kontakt med Dansk El-Forbund.

13. Fagblad, arrangementer, rådgivning og meget mere

Fagblad målrettet dig og dit fag, masser af arrangementer i dit lokalområde, gratis rådgivning om testamente samt billige forsikringer er bare nogle af de mange fordele, du kan nyde af som medlem.