Løn

Bliv klogere på din løn, lønseddel og lønforhandling.

Dansk El-Forbund kender dine lønforhold. Dem har vi forhandlet i overenskomster med din arbejdsgiver.

Det er nemlig vores vigtigste opgave at sikre dig ordentlige arbejdsforhold, og vi arbejder hver dag for, at du får den bedst mulige løn.

Tal med din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til din løn og lønseddel. Og udebliver din løn, skal du straks kontakte lokalafdelingen.

  Din løn og dine lønforhold
  Dansk El-Forbunds lønstatistik

  Dansk El-Forbund udarbejder hvert år en lønstatistik på baggrund af medlemmernes svar om deres løn. Statistikken er et væsentligt redskab til at forhandle løn – også for dig. Så det er vigtigt, at du som medlem bidrager til den. Sammen kan vi nemlig arbejde mod bedre lønforhold for alle.

  Lønstatistikken giver dig mulighed for hurtigt og nemt at tjekke din løn. Og så kan du også se en samlet statistik på tværs af landet.

  Få et løntjek

  Har du spørgsmål til din lønseddel, eller har du brug for hjælp til at forstå, hvordan din løn er sat sammen, så kontakt din lokalafdeling for et løntjek.

  Du kan også bruge lønberegneren via linket nedenfor og sammenligne din løn med andre. Herefter kan du sende resultatet til din lokalafdeling og samtidig bede om et løntjek.

  Hvis du ikke har fået din løn

  Hvis du ikke har fået din løn udbetalt til sædvanlig tid, skal du først henvende dig hos din arbejdsgiver. Gør vedkommende opmærksom på, at lønnen er udeblevet og bed om grunden. Er det en fejl, skal den straks rettes. Kontakt også din bank – det kan være det skyldes en teknisk fejl.

  Hvis fejlen ikke bliver rettet, eller din arbejdsgiver ikke kan eller vil udbetale lønnen, skal du straks kontakte din lokalafdeling. De kan vejlede dig og sikre dig mindst muligt tab.

  Ret til lønforhandling

  Er du privatansat, giver din overenskomst dig ret til en personlig lønforhandling en gang om året. Når lønnen er forhandlet, har du først ret til en ny forhandling næste år. Typisk løber perioden fra 1. marts til 1. marts.

  Det er vigtigt, at du gør brug af din ret til at forhandle løn. Det er nemlig ikke sikkert, din arbejdsgiver selv husker at regulere din løn i takt med den almindelige prisudvikling og dine kompetencer.

  Akkord

  Er du ansat under elektrikeroverenskomsten, kan du eller din arbejdsgiver kræve, at arbejdet skal udføres på akkord, når arbejdet varer mere end 7 timer. Al arbejde på akkord skal udføres efter El-Branchens Akkordsystem (EBA). Som medlem har du bl.a. adgang til opmålingsprincipper, mentorordning og forbundets opmålingsprogram.

  Læs mere om akkord, og hvordan du kommer i gang:

  Hvad er din overenskomst værd?

  Din overenskomst giver dig automatisk en række vilkår, som andre uden overenskomst er nødt til at forhandle sig til individuelt. Med OK-beregneren kan du beregne værdien af disse vilkår og se, hvad din overenskomst egentlig er værd.

  Din løn som lærling

  Når du er lærling, er du som regel omfattet af elektrikeroverenskomsten. Og så følger din løn nogle fastsatte minimumssatser, som stiger 1. marts hvert år. Men du må gerne få en højere løn end minimumssatserne – for eksempel ved forhandling eller på grund af tillæg. Og så skal du huske at være opmærksom på, om du får tillæg for overarbejde.

  Lønforsikring

  Hvis du er medlem af El-fagets A-kasse, har du også mulighed for at tegne en lønforsikring. Sammen med dagpenge kan den dække op til 80 procent af din løn, hvis du bliver opsagt.

  Det er Alka, som står bag lønforsikringen, og det er også Alka, du skal kontakte, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål.

  Lønkampagne 2019

  Dansk El-Forbund sætter igen i år fokus på løn og lønforhandling. Virksomhedernes overskud stiger, men elektrikernes og teknikernes løn halter stadig efter. Med kampagnen får du værktøjerne til at forhandle løn – både kollektivt og individuelt. Og så kan du som medlem følge med i forhandlingens resultater.