Nye el-bekendtgørelser udstedt

… men det varer dog lidt endnu, inden de træder i kraft

Der er udstedt tre nye bekendtgørelser i tilknytning til elektriske anlæg. De er udstedt i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet og handler om henholdsvis sikkerhed for udførelse og drift af elektriske anlæg og for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Bekendtgørelserne kommer som konsekvens af Elsikkerhedsloven, der trådte i kraft den 1. januar i år. Den nye lov bygger i højere grad end tidligere på standarder, men de nye bekendtgørelser er ikke desto mindre fortsat ganske omfattende.

Der er dog pænt med tid til både gennemlæsning og forberedelser: Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2017. Selv om Elsikkerhedsloven trådte i kraft den 1. januar, er de hidtidige bestemmelser gældende, indtil de erstattes af nye, og disse træder i kraft.

Bekendtgørelserne kan hentes på elsikkerhedsregler.dk.