Polski - Dansk El-Forbund

Witamy

Witamy w Duńskim Związku Zawodowym Elektryków

Duński Związek Zawodowy Elektryków to związek zawodowy branży elektrycznej, w którego skład wchodzi 13 lokalnych oddziałów.

W pewnym sensie jesteśmy klasycznym związkiem zawodowym, ponieważ główny nurt naszej działalności pozostaje ten sam od momentu założenia naszego związku ponad 100 lat temu: jest to zapewnianie najlepszej płacy i warunków pracy dla elektryków.

Dokładniej oznacza to, że najczęściej pracujemy nad:

  • płacą, branżowymi procedurami rozwiązywania sporów oraz zbiorowymi negocjacjami
  • środowiskiem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy
  • szkoleniami i edukacją oraz oceną umiejętności i kwalifikacji
  • polityką rynku pracy, służbami związanymi z zatrudnieniem oraz ubezpieczeniem związanym z bezrobociem.

Jednak to, że jesteśmy klasycznym związkiem zawodowym nie znaczy, że jesteśmy związkiem staromodnym. Nasze hasło na Kongresie w 2006 r. brzmiało: „Chcemy tworzyć na nowo”. Oznacza to, że szeregowi członkowie na równi z wybranymi i mianowanymi przedstawicielami wspólnie rozwijają związek, aby był w stanie sprostać dzisiejszym oraz przyszłym wymaganiom, z jakimi będzie musiał zmierzyć się nowoczesny związek zawodowy.

Jako pierwszy związek zawodowy w Danii rozwinęliśmy i wdrożyliśmy multimetr pracy — narzędzie umożliwiające wszystkim członkom związku tworzenie profilu swoich umiejętności i kwalifikacji w bazie danych, w której profile są automatycznie porównywane z obecnymi i przyszłymi wymogami branżowymi. Stając się członkiem związku zostaniesz skierowany odpowiednie szkoleniowa i programy edukacyjne; system zawiera także moduł dla szukających pracy, aby każdy członek mógł z łatwością przejrzeć oferty pracy.

Publikujemy szeroką gamę specjalistycznych podręczników technicznych oraz organizujemy w całym kraju spotkania o tematyce technicznej.

Jesteśmy obecni tam, gdzie opracowywane są programy edukacyjne oraz szkolenia praktyczne dla elektryków.

Jesteśmy zaangażowani w silną i niezależną pracę dla młodych ludzi.

Jesteśmy związkiem zawodowym o demokratycznej strukturze, którego członkowie mają wpływ na rozwój oraz opracowywanie polityki związku zawodowego oraz lokalnych oddziałów poprzez udział w różnych zajęciach i corocznym walnym zgromadzeniu oddziału.

Duński Związek Zawodowy Elektryków zrzesza ok. 30 000 elektryków, mechaników serwisowych oraz elektromechaników i innych osób o wykształceniu technicznym. Nasi członkowie pracują we wszystkich sektorach branży elektrycznej: automatyka przemysłowa, elektrownie, AGD oraz urządzenia chłodnicze, systemy bezpieczeństwa i alarmowe, windy, instalacje elektryczne i antenowe, systemy IBI i CTS, systemy satelitarne, telefoniczne oraz systemy danych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Mamy także wpływ na przepisy prawa oraz warunki rynku pracy oraz dotyczące branży elektrycznej; pracujemy nad poprawą środowiska pracy oraz rozwojem branży elektrycznej. Staramy się wywierać wpływ poprzez współpracę z innymi organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, instytucjami oświatowymi oraz władzami publicznymi.

W skali międzynarodowej współpracujemy z innymi związkami zawodowymi oraz uczestniczymy w projektach rozwojowych oraz solidarnościowych.

Z tych powodów nie jesteśmy tylko związkiem zawodowym w klasycznym sensie, ale także stanowimy punkt podparcia dla działań związków zawodowych w całej branży elektrycznej. Związek zawodowy, który wita z otwartymi ramionami, w którym możesz skorzystać z ponad 100-letniego doświadczenia w branży elektrycznej.

Sekretarz Generalny
Jørgen Juul Rasmussen

Warto wiedzieco Dúnskim Zwiazku Elektryków

Formularz rejestracji