Nemmere at få en uddannelsesaftale med dansk baggrund

Elektrikerlærlinge med anden baggrund end dansk har forholdsmæssigt færre uddannelsesaftaler

diagram uddannelse nov indvandrer

Det er formentlig nemmere at få en uddannelsesaftale som elektrikerlærling, hvis man hedder Torben, Anders eller Karin, end hvis man hedder Mehmet, Mohamed eller Fatima. I hvert fald er den procentvise andel af lærlinge med dansk baggrund, som har en igangværende uddannelsesaftale, markant større end andelen med samme baggrund, der er i gang på skoleoplæring.

Situationen kan aflæses i den seneste lærepladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet. Den omfatter tallene for november, og de viser, at blandt lærlinge med en igangværende uddannelsesaftale som elektriker havde 88 procent dansk baggrund, mens altså de resterende 12 procent havde baggrund som indvandrer eller efterkommer.

Derimod var der kun 52 procent i gruppen med igangværende skoleoplæring, som havde dansk baggrund (se diagrammet herunder). Her udgjorde andelen med baggrund som indvandrer/efterkommer dermed 48 procent. Andelen var således fire gange så stor som i gruppen med uddannelsesaftaler.

Med til billedet hører dog, at der er tale om procentvise andele. Talmæssigt er gruppen med igangværende uddannelsesaftaler væsentligt større end gruppen med igangværende skoleoplæring. Antallet af lærlinge med baggrund som indvandrer/efterkommer, som har en uddannelsesaftale, er derfor også væsentligt større end antallet med samme baggrund, som er i gang med skoleoplæring.

Ikke desto mindre synes der er være tale om et mønster. For eksempel var situationen stort set den samme for mere end et halvt år siden, hvor der også blev indgået mange uddannelsesaftaler.

diagram uddannelse nov indvandrer skoleoplær