Nemmere at få anerkendt skader efter arbejdsulykker

Lovændring betegnes som en sejr for fagbevægelsen

Flere ulykker, der er sket på arbejdet, skal fremover kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det er sigtet med en lovændring, der netop er vedtaget.

Arbejdsulykker: Sikkerhedshjelm med skade

Der er tale om en tilbagevenden til de kriterier, der gjaldt før, de i 2013 blev skærpet på grund af en dom i Højesteret. Hjemmesiden amid.dk fortæller, at også forbigående skader, der ikke kræver behandling eller udløser erstatning, kan anerkendes som en arbejdsskade.

Desuden får Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelse, og det ventes, at flere derfor vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke hurtigere. Lovændringen skal også medføre en opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, betegnes lovændringen som en sejr for fagbevægelsen, der vedholdende har kritiseret de ’åbenlyst urimelige vilkår’ og en ’uretfærdig praksis’. FH venter, at antallet af anerkendte arbejdsskader nu vil stige fra 50 til 80 procent af de anmeldte skader – altså til samme niveau som før den stramme praksis blev indført i 2013.