AT nedlægger færre forbud

Antallet af forbud på området el-installation er halveret i forhold til samme tid sidste år

Arbejdstilsynets reaktioner over for området elinstallation har været noget mildere i det første halvår af 2019 sammenlignet med samme periode sidste år. Efter årets første seks måneder i 2018 var der nedlagt forbud ti gange. I år er der dags dato nedlagt forbud fem gange.

AT-reaktioner opgørelse 1. halvår 2019

Forbud mod videre arbejde er den hårdeste af AT’s reaktioner. Det udstedes, når der er overhængende fare for ansatte eller andres sikkerhed og sundhed, og arbejdet må ikke genoptages, før der er rettet op på forholdene.

Den næst hårdeste reaktion er strakspåbud, der udstedes ved ’betydelig fare’ og betyder, at virksomheden straks skal tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet. Her er der i år afgivet 91 af denne type påbud, mens der på samme tid sidste år var udstedt 121 af slagsen.

De ’hårde’ påbud udstedes typisk i forbindelse med risiko for ulykker. Men også for eksempel området muskel- og skeletbesvær – altså nedslidningsfare – kan afstedkomme disse reaktioner.

I år er det i alt udstedt ni reaktioner på dette område. Heraf var seks strakspåbud. I 2018 blev der i løbet af hele året givet seks reaktioner på muskel- og skeletområdet, hvoraf tre var strakspåbud.

I alt er der i år afgivet 123 reaktioner fra AT i løbet af det første halvår. Sidste år samme tid var tallet 158.