Næsten uændret elektriker-arbejdsløshed

Procenten i a-kassen kom under to i august 2015 og har ikke været over siden

arbejdsløsheden blandt elektrikere fordelt på aldersgrupper

Reelt er der fortsat fuld beskæftigelse blandt medlemmerne af Elfagets a-kasse

I juni var arbejdsløshedsprocenten i Elfagets a-kasse (EAK) på 1,15 procent. Dermed er den steget siden maj – men kun på de yderste decimaler: I maj var tallet 1,14. Omregnet til ’fuldtidsarbejdsløse’ dækker stigningen to personer, fremgår det af den seneste statistik fra a-kassen.

Der er altså fortsat fuld beskæftigelse blandt medlemmerne: Begrebet fuld beskæftigelse har forskellige definitioner, men det er almindeligt at tale om fuld beskæftigelse, når procenten er under to.

Og sådan har situationen været i snart et år: Procenten i EAK kom under to i august 2015 og har ikke været over siden.

Afdelinger

Af de 11 afdelinger har de ni procenter under 2, og tre afdelinger ligger under en enkelt procent. Afdeling Midtjylland har med 0,81 procent (samme som i maj) overtaget førertrøjen med hensyn til beskæftigelse.

I maj måtte afdelingen dele pladsen med København, hvor tallet denne gang er steget lidt til 0,9 procent. De to afdelinger ligger også næsten side om side med Østjylland, hvor tallet i juni var 0,93 og 0,97 i maj.

Aldersgrupper

Når det gælder arbejdsløsheden fordelt på aldersgrupper, er juni-tallene specielle derved, at den yngste gruppe – de 20-24-årige – ikke længere har den højeste procent. Tallet her er på 1,29 mod 1,62 i maj.

Dermed ’overgås’ de i juni af de 25-29-årige, der har 1,62 procent, aldersgruppen over 60 år (1,53 procent) og de 55-59-årige (1,44 procent).

Alle aldersgrupperne mellem 35 og 54 år havde i juni en arbejdsløshedsprocent under 1.