Mulig strejke i Norge

Danske elektrikere kan blive omfattet af norsk konflikt

En konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger på det private område i Norge kan også få betydning for danske elektrikere, der arbejder i landet. I øjeblikket foregår der mægling mellem parterne, men hvis der ikke opnås et forhandlingsresultat, vil en strejke være aktuel fra søndag morgen den 8. april klokken 6.00.

– Hvis danske elektrikere bliver opsagt af deres danske arbejdsgiver, skal man straks kontakte a-kassen for muligheden for at få understøttelse. Er der tvivl om dagpengene, skal afdelingen kontaktes, siger forbundssekretær i Dansk El-Forbund (DEF) Ole Tue Hansen og fortsætter:

– Forbundet vil snarest muligt udarbejde vejledning for ansatte i danske virksomheder, som arbejder i Norge. Vejledningen bliver lagt her på def.dk. Forbundet vil arbejde på at indgå aftale med virksomhederne om genansættelse, når konflikten er overstået.

På de norske hjemmesider lo.no og elogit.no kan man se, hvilke virksomheder der er taget ud til konflikten.

Norge brev

Det norske søsterforbund EL og IT Forbundet med dette brev til Dansk El-Forbund sendt en orientering om situationen i Norge