Mesterlære

Mesterlære betyder, at du starter din uddannelse/uddannelsesaftale i en virksomhed, før du starter på erhvervsskolen.

Uddannelsesaftalen kan også starte samtidig med, at du skal på skole første gang.

Fordelen for dig som lærling er, at du får lærlingeløn i henhold til overenskomsten, og at virksomheden vil få dækket det meste af lønnen under skoleopholdene, samt udgifter til kørsel og eventuelt ophold på skolehjem af Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (AUB).

Hvis du starter i virksomheden først og kommer på skole efter for eksempel til måneder, vil prøvetiden stå stille i den periode, hvor du er afsted på skole. Prøvetiden regnes altså kun for den del, du er i virksomheden.