Mejerierne

Overenskomst mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

Overenskomsten er en normallønsoverenskomst, men med mulighed for ansættelse på funktionærlignende vilkår, hvorved man har mulighed for at opnå funktionsbestemte tillæg.

Du kan hente overenskomsten her fra siden, ligesom du som medlem har adgang til El-lovportalen.