Meget få AT-reaktioner i juli

El-området er sluppet ’billigt’ gennem feriemåneden sammenlignet med sidste år

At-reaktioner 07 22 generelt

Mens Arbejdstilsynet (AT) i juli sidste år i 22 tilfælde påtalte kritisable forhold på bygge- og anlægsområdet elinstallation, er det i juli i år – nu hvor måneden næsten er til ende – kun sket fire gange. I 2021 var 17 af reaktionerne strakspåbud, og to var forbud – i år er alle fire reaktioner strakspåbud udløst i forbindelse med risiko for ulykker (se tabellerne nederst på siden).

Selv om el-området på den måde i år synes at være sluppet ’billigt’ gennem feriemåneden, er situationen ikke den samme set over et længere forløb. Trods det meget lave antal reaktioner i juli har 2022 indtil nu et højere månedsgennemsnit end 2021 – henholdsvis 28,4 reaktioner mod 26,3.

I alt er der i 2022 frem til i dag afgivet 199 AT-reaktioner til elinstallation (se tabel øverst på siden). Heraf er 13 forbud (mod 12 i hele 2021) og 148 strakspåbud (237 i hele 2021). Det er fortsat reaktioner over for ulykkesrisici, der vejer tungest i statistikken.

At-reaktioner 07 22 juli

At-reaktioner 07 21 juli