Medlemstallet i DEF er stabilt

Antallet af medlemmer var i 2020 lidt højere end i 2012

medlemstal DEF 2007-2020

Antallet af medlemmer i Dansk El-Forbund (DEF) ligger stabilt mellem 22.000 og 24.000, og det har det gjort i en lang årrække. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik (DS), der har opgjort antallet af medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning i lønmodtagerorganisationerne.

Generelt er der fra 2019 til 2020 sket et fald på to procent blandt medlemmerne under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). DS skriver, at en del af udviklingen kan forklares med, at Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen i 2020 flyttede fra FH til AC.

For DEF’s vedkommende har der gennem hele perioden 2012 til 2020 samlet været relativt små udsving med først en let faldende og siden en generelt stigende tendens. I 2021 var medlemstallet 23.530, mens det i 2020 var 23.626.

I 2011 var tallet en del højere, nemlig 29.331. Faldet her hænger sammen med, at pensionister som følge af en kongresbeslutning i 2010 fra 2012 fremover skulle betale gebyr for medlemskabet.

Fra 2012 til 2016 faldt tallet fra de 23.530 til 22.328. Men siden er situationen rettet op – især med en pæn stigning på mere end 1.000 medlemmer fra 2018 til 2019 – og var altså i 2020 højere end i 2012. At tallet faldt en smule fra 2019 til 2020 kan formentlig tilskrives coronasituationen, der i en periode har bremset forbundets normale opsøgende arbejde på skolerne.