Medlemstallet er stabilt

2019 gav igen en lille stigning i antallet af medlemmer i Dansk El-Forbund

’Stabil’ er nok den betegnelse, der bedst dækker medlemssituationen i Dansk El-Forbund gennem det seneste år. I forhold til december 2018 steg medlemstallet med cirka en procent frem til december 2019.

Årsopgørelse medlemmer 2019

Tallet faldt lidt fra december 2018 til januar 2019, så set i det lys var udviklingen i løbet af året endnu mere positiv: Målt på den måde blev stigningen i perioden på i alt 1,56 procent.

Med det positive tal fastholdes en udvikling, der har stået på siden 2016. Herefter blev en periode med faldende medlemstal vendt, og i forhold til 2016 viser medlemstallet i 2019 et plus på 6,8 procent (se det nederste diagram).

Stabiliteten gælder også for de forskellige grupper af medlemmer, hvor de indbyrdes størrelsesforhold generelt ligner sig selv – bortset fra, at antallet af lærlinge som det mest markante er øget med otte procent gennem 2019.

Også i afdelingerne er situationen præget af stabilitet. Den største procentuelle stigning i 2019 fik afdeling Midtjylland, hvor antallet af medlemmer steg fra 3.232 i januar til 3.337 i december svarende til 3,25 procent (se diagrammet herunder).

Medlemsstatistik 2019 Midtjlylland

2011-2019 Medlemstal