Medlemstal: Lille, men stabil fremgang

Især det stigende antal lærlinge bidrager til et øget medlemstal i Dansk El-Forbund

Medlemstallet i Dansk El-Forbund stiger. Ikke ’eksplosivt’ som i Norge, hvor søsterforbundet har oplevet en stor medlemsfremgang, men stigningen er langsom og støt og har stået på gennem hele 2018.

medlemsudvikling Dansk El-Forbund 2017-2018

Situationen ikke mindst positiv set i lyset af, at den kommer efter en længere periode med fald. I september var det samlede medlemstal 27.748. Til sammenligning var det 26.773 i oktober 2017 – altså en stigning på næsten 1.000 i løbet af et års tid.

Stigningen skyldes først og fremmest markant flere lærlinge/elev-medlemmer. Dette tal var i oktober 2017 på 3.621. I september i år var det steget til 4.512 – altså en stor del af stigningen på de cirka 1.000.

Krise og medlemstal

Men også antallet af øvrige medlemmer, der både står i forbundet og a-kassen plus medlemmer, der kun står i forbundet, er steget en smule. Antallet af efterlønnere og pensionister og ’rene’ a-kasse-medlemmer er derimod stort set uændret gennem det seneste år.

Den store stigning i antallet af lærlingemedlemmer er ret ny og har derfor endnu ikke ’smittet af’ på antallet af svende: De er ikke blevet udlært endnu. Faktisk er det de små årgange, som fulgte i kølvandet på finanskrisen, der i øjeblikket skifter status fra lærlinge til svende.

Fra 2012 og frem til 2016, hvorfra de nye svende er kommet de senere år og vil komme de næste par år, var antallet af lærlingemedlemmer under 3.000. Først her i 2018 kom det over 4.000 og endda over 4.500, så hvis en almindelig fremskrivning holder stik, vil et større ’boom’ i svendemedlemmer for alvor vise sig i 2022.

Færre efterlønnere og pensionister

Udviklingen i det samlede medlemstal vendte i 2017 efter en længere periode med tilbagegang. 2011 var det seneste år med et totalt medlemstal over 30.000 (mere præcist 30.426), og i 2016 nåede det ned på 26.414.

En nok så væsentlig årsag til dette fald i det samlede billede var, at antallet af efterløns- og pensionistmedlemmer raslede ned fra 5.684 i 2015 til 3.692 i 2016.

Diagrammet øverst her på siden viser forløbet gennem det seneste år, mens diagrammet herunder viser udviklingen i medlemstallet fra 2011 frem til og med 2017: Her ses det markante dyk fra 2015 til 2016 tydeligt.

medlemsudvikling DEF 2011-2017