Medlemsfremgangen er stabil

Kurven stiger fortsat på lærlingeområdet, men der er ikke plads til at slække på organiseringsindsatsen

Den månedlige opgørelse over til- og afgang af medlemmer i Dansk El-Forbund (DEF) viser, at det fortsat går fremad med medlemstallet. Over det seneste år er der samlet tale om et plus på 1084 medlemmer.

medlemsstatistik kurver

Det er først og fremmest lærlingene, der står bag det positive tal. Kurven, der beskriver den gennemsnitlige udvikling over tid er fortsat stigende, når det gælder denne gruppe.

Kurven for svendene har også været stigende gennem en periode, men i den seneste opgørelse er den fladet ud. Gennem det seneste år har der samlet været tale om et lille minus.

Der vil altid være et frafald af svende, idet elektrikerne, der forlader faget på grund af for eksempel alder eller dødsfald, optræder her. Til gengæld registreres antallet af nye svende ikke, når de kommer fra et lærlinge-medlemskab: De er jo allerede talt med én gang som lærlinge.

Men det negative ’svende-tal’ viser også, at der fortsat er plads til forbedring, når det gælder om at få meldt uorganiserede eller ’gule’ elektrikere ind i den rigtige fagforening. Den slags indmeldelser kommer der også løbende et antal af, men næstformand i DEF Jan Jensen, der er ansvarlig for den månedlige medlemsstatistik, understreger, at forbundet fortsat har brug for at holde fokus på både at fastholde og hverve svendene.