Medlemmerne bliver i efterlønsordningen

’Gulerod’ med skattefrie udbetalinger har ikke haft den store effekt

Siden nytår har medlemmer af efterlønsordningen kunnet få udbetalt det indbetalte bidrag skattefrit og samtidig uigenkaldeligt fravælge ordningen fremover. Men modsat den tilsvarende situation i 2012 har muligheden denne gang ikke – i hvert fald hidtil – affødt den store interesse blandt medlemmerne i Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse.

eak screen

Her i midten af marts har kun 161 hævet pengene. I alt har a-kassen sendt orienterende breve til cirka 6.000 medlemmer, der opfylder kriterierne for at kunne få udbetalt opsparingen.

– Vi har også opfordret medlemmerne til at tænke sig grundigt om og vurdere for og imod og se ’tilbuddet’ både i forhold til deres jobsituation, deres generelle fremtidsudsigter og deres overordnede økonomiske situation, siger forretningsfører i a-kassen Jørgen Have Poulsen.

– Det ser ud til, at vores advarsler har virket. Men det er nok også sådan, at mange af de medlemmer, der i dag er med i ordningen, besluttede sig allerede i 2012, og den beslutning har den nye mulighed ikke ændret på, siger han.

Bag den nye lov om udbetaling af efterlønsbidrag står partierne DF, V, LA, ALT, RV og KF. De tre partier S, EL og SF stemte imod. 

I 2012 var det i DEF’s a-kasse cirka halvdelen de medlemmer, som dengang indbetalte til efterlønsordningen, der meldte sig ud. Det samme gjorde sig gældende på landsplan.

Man kan hæve sit efterlønsbidrag frem til den 30. juni 2018. A-kassernes samarbejdsorganisation Danske A-kasser har i den forbindelse lavet et notat, der blandt andet gennemgår efterlønsordningens størrelse, centrale regler og udviklingen i antallet af efterlønnere. Det kan læses her.

A-kasse notat

opslag efterløn

Fagbladet Elektrikeren orienterede allerede i nr. 6 2017 om situationen i forbindelse med muligheden for at hæve efterlønsbidraget