Markant flere arbejdsløse i april

Den samlede elektriker-arbejdsløshed kom tæt på fire procent

Under den ekstraordinære nedluknings-situation gør Dansk El-Forbunds (DEF) a-kasse tallene for arbejdsløse medlemmer op på nærmest daglig basis. Gennem et stykke tid har procenten her ligget omkring 5,5 – men med forbehold: Tallet er ikke statistisk sikkert eller omregnet til ’fuldtidsarbejdsløse’.

screendump EAK-statistik 15.05.20

Dette gælder derimod for a-kassens månedlige opgørelser, der omkring den 15. i en måned er statistisk sikkert for den forudgående måned. Og i opgørelsen den 15. maj viser tallet, at medlemmerne i a-kassen i april havde en arbejdsløshed på 3,82 procent.

Det er en markant stigning fra marts, hvor procenten var 1,99. I februar var den 1,62. Omregnet var der i april 786 ’fuldtidsarbejdsløse’ mod 407 i marts.

Blandt DEF’s afdelinger er Sydjylland den hårdest ramte med en arbejdsløshedsprocent på 6,16 (2,68 i marts). Men flere afdelinger ligger nu over fire procent, og kun Nordsjælland – der indtil videre er sluppet ’billigst’ – og Lillebælt ligger under tre med henholdsvis 2,56 og 2,91 procent (henholdsvis 1,69 og 0,92 i marts).