Manglende engelskkundskaber udfordrer

Elpanelet: Efteruddannelse i teknisk engelsk efterspørges

Problem: Manglende kundskaber i engelsk giver visse udfordringer især for ældre elektrikere. Det skriver fagbladet Elektrikeren

Løsning: Bedre muligheder for efteruddannelse i teknisk engelsk.

electrish E 5-18 screen

Så kort kan konklusionen skrives efter den seneste undersøgelse i Dansk El-Forbunds (DEF) medlemspanel Elpanelet. Undersøgelsen var ganske omfattende med mange spørgsmål, men svaret var næsten så kort som beskrevet herover.

Skolemæssig baggrund

Ligesom på alle andre områder i samfundet – ikke mindst tekniske områder – bliver brugen af engelsk mere og mere udbredt i elektrikernes daglige arbejde: I vejledninger, brugsanvisninger, omgang med udenlandske kolleger mv. – og nogle gange drejer det sig om komplicerede emner, der kræver et godt kendskab til det engelske sprog.

På den baggrund har deltagerne i Elpanelet besvaret en lang række spørgsmål. Svarene viser, at evnerne til at tackle udfordringen tydeligt hænger sammen med alderen og den skolemæssige baggrund: Aldersgruppen under 40 år har typisk haft engelskundervisning i skolen en del flere år end aldersgruppen over 40 år.

Det er de samme aldersgrupper, der beretter om henholdsvis mindre og større besvær ved både ’hverdagsengelsk’ og den mere tekniske brug af sproget. Men ganske karakteristisk er også, at næsten ingen fortæller, at de slet ikke kan forstå eller bruge engelsk.

Efteruddannelse i teknisk engelsk

Problemstillingen lægger naturligt op til spørgsmål om efteruddannelse på området. Her er svaret lidt uklart, når det gælder engelsk generelt: 41 procent savner selv muligheder for efteruddannelse i engelsk, 59 procent svarer nej til det samme.

Til gengæld er der klare udmeldinger til spørgsmålene om teknisk engelsk. Således mener 76 procent, at der er behov for en decideret efteruddannelse i teknisk engelsk for elektrikere, og der er almindelig opbakning til, at DEF skal arbejde for bedre muligheder for, at medlemmerne kan lære fremmedsprog.

Man kan læse meget mere om undersøgelsen i fagbladet Elektrikeren nr. 5 2018. Undersøgelsen indgik denne gang i et speciale, som kandidatstuderende Sara Madsen lavede til Aarhus Universitet. Hun er tæt på elektrikerfaget i familiemæssig sammenhæng og skrev en væsentlig del af spørgsmålene, som siden blev suppleret af Elektrikerens redaktion.