Mange offshore-ansatte oplever mobning

Undersøgelse har taget arbejdsmiljø-temperaturen på offshore-arbejdspladser

22 procent af de ansatte på danske offshoreanlæg har inden for det seneste år været udsat for mobning på arbejdspladsen. I en sammenlignelig gruppe ansatte (benchmark) på land er tallet 13 procent.

notat offshore arbejdsmiljø

Dette er et af de mere markante resultater, der kan læses i et nyt notat med titlen ”Fakta om Arbejdsmiljø og Helbred offshore – 2017” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Notatet bygger på en undersøgelse, som er gennemført på initiativ af Arbejdstilsynet, og baggrunden er, at der kun er sparsom viden om arbejdsmiljøet og helbredet blandt ansatte på de danske olie- og gasanlæg offshore. Det er ifølge NFA første gang, der er gennemført en sådan undersøgelse.

I notatet sammenlignes svarene fra de ansatte med en gruppe ansatte på land med så vidt muligt samme fordeling af jobgrupper. Disse jobgrupper omfatter også elektrikere, men resultaterne er i notatet ikke opgjort specifikt for faggrupper.

Skal læses med forsigtighed

Generelt kommer offshore arbejdet mere positivt ud end sammenligningsgruppen, når det gælder områder som blandt andet rolleklarhed, fysiske krav og fysisk anstrengelse, konflikter mellem arbejde og privatliv, selvvurderet arbejdsevne og prioritering af arbejdsmiljøet. Omvendt er der problemer med ledelseskvaliteten, støj, hudpåvirkning og -problemer, symptomer på depression samt træthed og søvn.

Forskerne bag rapporten konkluderer dog også, at forskellene mellem de sammenlignede grupper skal tages med forsigtighed, da det såkaldte benchmark er en teoretisk størrelse med usikkerheder og potentielle fejlkilder. Desuden fremgår det, at der har været en relativt lav svarprocent (32 procent), og det er ifølge notatet ikke overraskende: En lignende undersøgelse på engelske offshoreanlæg gav samme resultat.

Bedre end/dårligere end

I notatet er der opstillet ’bedre’ og ’dårligere’ end benchmarket for en lang række områder. Ud over det markante resultat for mobningen kan blandt de negative forhold nævnes, at også området ’støj og vibrationer’ skiller sig ud. Her er der ingen områder, hvor offshore-medarbejderne ligger bedre end benchmarket. Til gengæld ligger de markant dårligere med hensyn til især støj og noget dårligere, når det gælder kraftige vibrationer.

De offshore-ansatte oplever også mindre indflydelse, lavere niveau af rummelighed, oftere arbejde på hug eller på knæ, flere knæsmerter, oftere våde eller fugtige hænder og hudproblemer, højere grad af træthed og søvnproblemer.

På den positive side nævnes blandt andet, at sikkerhedskulturen med fokus på området betyder, at der generelt er et højt sikkerhedsniveau. Scoren også er høj ved ”arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver”. De offshore-ansatte ligger også højere end benchmarket, når det gælder selvvurderet helbred og selvvurderet fysisk og psykisk arbejdsevne.