Mange nye uddannelsesaftaler i juli

Stigningen i antallet af uddannelsesaftaler på elektrikerområdet fortsætter

p-stat 07-20 generelt

Tilstrømningen af nye udøvere til elektrikerfaget fortsætter i højt gear, og juli gav igen et stort antal nye uddannelsesaftaler på området. I alt blev der indgået 231 nye aftaler, mens 467 kom i skolepraktik.

I juli sidste år var de tilsvarende tal henholdsvis 190 og 290. Tallene fremgår af den seneste praktikpladsstatistik, der udsendes af Børne- og Undervisningsministeriet.

Samlet er der tale om en stigning på mere end 45 procent i forhold til samme måned sidste år. For uddannelsesaftalerne alene er stigningen på 21,6 procent.

De pæne tal kommer efter, at der også i juni blev indgået et meget stort antal nye aftaler. En del af forklaringen kan være, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i slutningen af maj enedes om en aftale, der betyder, at virksomhederne kan få løntilskud på 90 procent ved nye ordinære aftaler. Ved nye korte aftaler er tilskuddet det halve – 45 procent.

Det fremgår således også, at den tidligere kendte udvikling med, at flere og flere af aftalerne var af den korte type, nu ser ud til at være vendt. Som i juni er der i juli flere ordinære end korte aftaler.

Tallene i juli er 91 ordinære aftaler og 57 korte. De øvrige var restaftaler.

Ud af det totale antal nye praktikpladser på el-området udgør kvindernes andel 3,15 procent. De 22 kvinder fordeler sig med seks i nye uddannelsesaftaler og 16 i skolepraktik.

p-tal 07.20 aftaletyper