Mange LED-projektører er usikre

Stor andel af produkterne fjernes fra EU-markedet efter undersøgelse

LED-teknologien går sin sejrsgang på el-markederne, men nu har et stort EU-projekt afsløret massive el-tekniske problemer med de LED-projektører, der findes på markedet. Problemerne gælder både el-sikkerhed generelt og projektørernes påvirkning af andre elektriske produkter – den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC).

LED-projektører screendump

Der er tale om en fælles europæisk undersøgelse med deltagelse fra 20 myndigheder i 17 lande. Elsäkerhetsverket, som er det svenske svar på Sikkerhedsstyrelsen, skriver i en pressemeddelelse, at 47 procent af i alt 90 testede projektører med LED-teknik er trukket tilbage fra det europæiske marked som følge af resultaterne.

I Sverige blev der nedlagt forbud mod forhandling af samtlige de testede produkter.

– Vi har fjernet mange farlige LED-projektører fra markedet, og dermed bliver EU lidt sikrere, siger lederen af projektet, Hannu Mattila fra markedskontrolmyndigheden Tukes i Finland.

Han kalder resultaterne af undersøgelsen ’alarmerende’. I Sverige konstaterer Elsäkerhetsverket, at mange producenter, importører og distributører ikke har kendskab til EU-kravene, inden de sender LED-projektørerne ud på det europæiske marked.

Pressemeddelelsen kan ses her, og yderligere omtale kan findes her